» » Нанесення клейової сумiшi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Нанесення клейової сумiшi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Нанесення клейової сумiшi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Клейова сумiш, або будiвельний клей - це клейовий порошок, який складається з кварцового пiску цементу, який - або багатофункцiональною добавки. Для застосування даного клею, потрiбно висипати потрiбну кiлькiсть пiску i перемiшати його з водою. У пiдсумку отримуємо клейову консистенцiю. Її можна використовувати як тонкошарову внутрiшнє облицювання. При цьому пiдбирають плитки пористого, керамiчного матерiалу, у якого коефiцiєнт поглинання води буде не бiльше 5%. Пiдстава пiд облицювання має бути нешаткою.

Облицювання плитками - не те, для чого створена клейова консистенцiя, так як плитки не вбирають воду. Також не рекомендується застосування даної сумiшi при зовнiшнiм облицюваннi, облицюваннi на пiдставах, стiйких до змiни температур i погодних умов. Пiд клейову сумiш пiдходять такi пiдстави, якi не деформуються з часом. Потрiбно ще також, щоб данi пiдстави володiли високою мiцнiстю, були рiвними i несучими. Тому, перш нiж починати процес облицювання, дуже бажана очищення поверхонь основи вiд забруднювачiв i пилу.

Прямо перед облицюванням сухi основи потрiбно зволожити, гладкi пiдстави - кiлька шорсткими, пористi в свою чергу бажано пiддати обробцi ґрунтовими складами. Всi заходи, перерахованi вище, орiєнтуються на те, щоб зробити зчеплення клейової сумiшi з основою дещо краще.

Для приготування клейової консистенцiї потрiбно висипати деяку кiлькiсть порошку з упаковки, розмiшати його i додати малу кiлькiсть води, виходячи з розрахункiв 0,18-0,22 лiтра на один кiлограм сумiшi. Пiсля цього всю масу змiшують. Не важливо як ви це зробите. Тут важливо отримати в результатi однорiдну липку масу, без зайвих грудок або стороннiх домiшок. Перебувати в такому станi приготований клей може не бiльше 3 годин, використовувати його можна тiльки при температурi, що не перевищує тридцяти градусiв за Цельсiєм. В залежностi вiд марки клею числа можуть варiюватися.

Саму клейову консистенцiю кладуть на основу за допомогою плоскої сторони шпателя. Пiсля вона рiвномiрно розподiляється за допомогою тiєї сторони шпателя, яка має зуби. У цьому станi приготований клей знаходиться менше чвертi години, а пiсля цього часу починає сохнути. Якщо вiдбулося, то немає сенсу в проявi економiї. Весь застиглий клей потрiбно просто видалити з поверхнi i нанести другий шар. Затирка швiв проводиться пiсля доби з моменту нанесення клею.
5-01-2019, 18:48
961 просмотров
[/group]