» » Правда i мiфи про лiнолеумi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Правда i мiфи про лiнолеумi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Правда i мiфи про лiнолеумi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Лiнолеум - одне з найстарiших i найбiльш поширених пiдлогових покриттiв в нашiй країнi. З часом вiн змiнюється i вдосконалюється, але в пам'ятi багатьох досi живi старi стереотипи. Нерiдко вони народжують мiфи, якi слiд розвiнчати.

Мiф 1. Лiнолеум не вiдноситься до числа безпечних матерiалiв
Треба зауважити, що спочатку лiнолеум був повнiстю натуральним матерiалом i виготовлявся з льону, масла, смоли. Сучаснi пiдлоговi матерiали в основному виробляються з синтетичного полiмеру поливинилхлори-так (ПВХ). У Європi та США їх називають не лiнолеумом, а ПВХ-покриттями », проте в Росiї вважають за краще використовувати колишню назву.
ПВХ сьогоднi набув широкого поширення. Вiн є сировиною для продукцiї, яка застосовується в рiзних областях, в тому числi i тих, де безпека матерiалiв є основним критерiєм: медицина, харчова промисловiсть, дитячi товари. Ступiнь екологiчностi визначається декiлькома факторами. У тому числi використовуваної технологiєю виробництва та нешкiдливiстю застосовується при виготовленнi сировини. У результатi кожен товар повинен вiдповiдати цiлому ряду вимог, що пiдтверджується обов'язковим документом - гiгiєнiчним сертифiкатом.

Мiф 2. Лiнолеум вийшов з моди
Сьогоднi з'явилася величезна кiлькiсть нових видiв пiдлогових покриттiв. Однак навiть гостра конкуренцiя не заважає лiнолеуму залишатися безумовним лiдером уподобань покупцiв. Так, за даними дослiджень в 2008 р вiн посiв перше мiсце за обсягами виробництва в нашiй країнi.
Оцiнюючи росiйський ринок пiдлогових покриттiв, експерти вiдзначають, що частка лiнолеуму складає 40% вiд загального обсягу продажiв. При цьому на ринку можна знайти масу варiантiв в рiзних цiнових категорiях: вiд самого економiчного (100-150 руб. / М2) до престижного (до 1500 руб. / М2).
«Комерцiйнi ПВХ-покриття-прекрасний матерiал для створення оригiнальних проектiв. Дизайнери широко використовують лiнолеум, як в офiсних, так i домашнiх iнтер'єрах.
Дiйсно, крiм класичних варiантiв, що iмiтують дерево, сьогоднi створюється безлiч сучасних малюнкiв на лiнолеумi в рiзних стилях, рiзних за кольором i фактурою. У деяких видах покриттiв використовуються «чiпси» - спецiальнi рiзнокольоровi перламутровi шматочки з ПВХ, якi створюють ефект тривимiрностi малюнка. Лiнолеум рiзних забарвлень можна комбiнувати, формуючи на пiдлозi графiчнi картини.

Правда i мiфи про лiнолеумi »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Мiф 3. Лiнолеум «витирається»
Сучасний лiнолеум - це матерiал зовсiм iншої якостi i споживчих властивостей, нiж ранiше. Бiльшiсть його марок розраховане на використання протягом 7-10 рокiв, а деякi - до 30 рокiв.
Залежно вiд технологiї виробництва матерiал пiдроздiляють на гетерогенний i гомогенний. Гетерогеннi покриття являють собою багатошарове полотно товщиною до 6 мм. Зазвичай вiн складається з верхнього робочого шару (прозорий ПВХ), декоративного, опорного внутрiшнього (спiнений ПВХ i скловолокна) i тильного (основи). У такiй структурi матерiалу малюнок захищений прозорим робочим шаром з ПВХ. Його товщина для лiнолеуму, що укладається у вiтальнях i спальнях, може бути близько 0,15 мм. А ось для коридору, передпокою i кухнi рекомендується пiдбирати бiльш зносостiйкi варiанти з товщиною робочого шару бiльше 0,25 мм. Існують також спецiальнi комерцiйнi види покриття, в яких цей показник досягає 1 мм. Щоб збiльшити зносостiйкiсть i зробити догляд за лiнолеумом простiше, багато виробникiв додатково обробляють покриття спецiальними лаками: полiуретановими або полiакриловими. Це забезпечує термiн служби до 15-20 рокiв.
Гомогенний лiнолеум - одношаровий ПВХ-матерiал товщиною до 3 мм. Структура покриття i формує його малюнок, тому даний лiнолеум єдиний у своєму родi можна оновлювати, знiмаючи верхнiй шар, як при циклювання паркету. Однак дана технологiя дозволяє виконувати покриття тiльки з простими видами забарвлення: однотоннi або гранульованi (пiд мармур).
Лiнолеум i того, й iншого виду може володiти рiзними характеристиками, тому при виборi варто в першу чергу звертати увагу на вказаний клас зносостiйкостi.

Мiф 4. Лiнолеум - «холодне» покриття
Для характеристики пiдлогових покриттiв фахiвцi використовують такий показник, як теплоусвоение. Вiн демонструє, як швидко тепло пiдошви ноги засвоюється конструкцiєю пiдлоги. Отже, вiд його величини залежить, наскiльки теплим матерiал здається людинi на дотик. За нормами даний показник для побутових пiдлогових покриттiв не повинен перевищувати 12 Вт / м2К. Вiдповiдно, матерiали, що володiють великим теплозасвоєння, наприклад, керамiчна плитка швидко поглинають тепло, i на дотик вони бiльш холоднi. У лiнолеуму величина цього показника залежить вiд щiльностi самого покриття, також її визначає наявнiсть i товщина основи, яка є тильним шаром матерiалу i, як правило, виконана з полiестеру або спiненого ПВХ.
Якщо порiвнювати два види гетерогенного лiнолеуму однакової товщини, то краще утримує тепло матерiал на текстильнiй основi. Ранiше її виготовляли з натурального повстi, який був схильний «стаптиванiю» i боявся вологостi. Цих недолiкiв позбавлена ??основа з полiестеру, яку iнодi називають штучним повстю, оскiльки вона являє собою нетканий, схожий за структурою матерiал. Полiестер не гниє, не боїться перепадiв температур. Показник теплозасвоєння деяких лiнолеумiв на такiй основi -9-10 Вт / м2К.
Треба зауважити, що деякi покриття з тильним шаром з ПВХ за своїми теплоiзоляцiйними властивостями практично не поступаються матерiалам на текстилi. При цьому характеристики лiнолеуму на основi з ПВХ залежать вiд товщини самого покриття i щiльностi пiни.
Випускають матерiал i з дубльованої основою з ПВХ та полiестеру, яка об'єднує переваги цих двох матерiалiв.

Мiф 5. Лiнолеум легко рветься i розтягується
Скелетом нинiшнього гетерогенного покриття є стеклохолст. Завдяки його наявностi та багатошаровiй структурi мiцнiсть сучасного лiнолеуму в рази перевищує показники поширених ранiше матерiалiв. Додатково стеклохолст забезпечує незмiннiсть лiнiйних розмiрiв полотна. Це означає, що покриття не розтягнеться i не зсохнеться з часом, зрадницьки вилазячи з-пiд плiнтуса. Крiм того, сучасний лiнолеум виробляється на основi спiненого ПВХ, компоненти якого бiльш мiцно пов'язанi один з одним, що надає додаткову мiцнiсть матерiалу.

Мiф 6. При укладаннi лiнолеуму видно шви
При настилi навiть надiйних покриттiв необхiдно пам'ятати про основнi правила укладання. І найголовнiше - необхiдно ретельно очистити i вирiвняти поверхню пiдлоги.
Рокiв 20 тому на ринку лiнолеум був представлений в обмеженому асортиментi i в основному зi стандартною шириною рулону 1,5-2 м. Сьогоднi у покупця є можливiсть пiдiбрати розмiри покриття пiд конкретне примiщення. Лiнолеум випускається шириною вiд 1,5 до 4 м.
Якщо стикування лiнолеуму все одно не уникнути, можна використовувати сучаснi холоднi технологiї зварювання. Вона виконується за допомогою спецiального клею, який не просто скрiплює два полотнища, а, розчиняючись, фактично розплавляє i споює краю лiнолеуму. Завдяки цьому забезпечується найвища ступiнь надiйностi з'єднання, а сам шов практично не видно. Такий метод прийнятний i для безосновного лiнолеуму, i для основного.
При настиланнi слiд врахувати, що шви на лiнолеумi з малюнком рекомендується орiєнтувати паралельно напрямку падiння свiтла, в цьому випадку вони будуть практично непомiтнi.
Сучасний лiнолеум стає все бiльш функцiональним i привабливим. І саме завдяки цiй обставинi колишнi мiфи, пов'язанi з його застосуванням, поступово зникають. А на їх мiсце приходять факти, якi виглядають переконливiше, нiж стереотипи i домисли.
22-11-2018, 22:35
458 просмотров
[/group]