» » Розмiтка статi »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Розмiтка статi »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Розмiтка статi »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Розмiтка статi

Перш нiж наносити на пiдлогу розмiтку, переконайтеся в тому, що вiн має прямокутну форму.


Перевiрка кiмнати на прямокутнiсть

У невеликих кiмнатах, наприклад у ванних, прямокутнiсть можна перевiрити, приклавши косинець до кожного кутку кiмнати або використовуючи метод архимедова трикутника: розташовуючи сторону кутника, чия довжина кратна 3, бiля однiєї стiни, а сторону з довжиною, кратною 4, - бiля iншого. Третя сторона кутника повинна бути кратною 5. Для великих кiмнат використовуйте той же метод, але з довгими сторонами кутника, зберiгши пропорцiю сторiн 3-4-5.

Якщо на кожнi 3 метри вiдхилення стiни становить не бiльше 0,6 см, то це вiдхилення, швидше за все, буде непомiтним. Якщо ж вiдхилення складає бiльше 0,6 см, то як мiнiмум уздовж однiєї стiни це буде видно, i вам доведеться робити розрiзи покриття пiдлоги (розпили). Намагайтеся розпланувати позначки таким чином, щоб вiдрiзанi плитки були розташованi в самому непомiтному мiсцi.


Як зробити робочу лiнiю

Якщо ви кладете на пiдлогу плитку, намагайтеся, щоб вузький ряд обрiзаної плитки не був на виду, наприклад бiля дверного отвору. Найкраще розташувати плитку так, щоб вона бiля всiх стiн була однакового розмiру. Якщо ви починаєте класти плитку з укладання ряду цiлої або ж починаєте вiд центральної лiнiї, то бiля стiни (або стiн) може залишитися мiсце тiльки для вузьких шматочкiв. Щоб уникнути цього, пересуньте центральну (або робочу) лiнiю на деяку вiдстань: щоб обрiзана плитка уздовж стiн була ширше.

Робочi лiнiї i прямокутна розмiтка

Якщо кiмната практично правильної прямокутної форми, натягнiть уздовж довгої i короткої стiни шнури таким чином, щоб вони минулося. За допомогою кутника перевiрте, що шнури перетинаються пiд прямим кутом.

Робочi лiнiї i дiагональна розмiтка

Якщо ви укладаєте плитку дiагонально, то вам знадобиться ще один вид розмiтки. Вам необхiдно натягнути шнур пiд кутом 45 ° до вертикальної i горизонтальної робочим лiнiям, але нi в якому разi не натягуйте шнур вiд перетину шнурiв прямо до кута.

Вiд центральної точки вiдмiряйте однакову вiдстань уздовж будь-якого з цих двох шнурiв i вбийте по цвяху в позначки, назвемо їх А i Б. Закрiпiть кiнець рулетки за цвях в точцi А i прокреслите олiвцем дугу мiж шнурами, використовуючи рулетку в якостi циркуля, потiм повторiть процедуру, закрiпивши рулетку за одною цвях - в точцi Б. Цi дуги повиннi перетнутися в точцi В. Пiсля цього натягнiть шнур через перетин шнурiв i точку В. Те ж саме зробiть i з iншого боку кiмнати.


Основна розмiтка для пiдлог

Розмiтка статi »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Основна розмiтка для пiдлог


Правильно натягнутi шнури допоможуть вам зробити симетричну, правильну розмiтку для установки покриття пiдлоги. Лiнiї синього кольору на малюнку позначають звичайну розмiтку, червоного кольору - дiагональну.

19-12-2018, 00:55
803 просмотров
[/group]