» » Секрети пiдлогового прикордоння »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Секрети пiдлогового прикордоння »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Секрети пiдлогового прикордоння »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Секрети пiдлогового прикордоння Кожен пiдлоговий матерiал має свiй колiр, фактуру, володiє рядом функцiональних властивостей, якi визначають вибiр, роблять однi покриття бiльш доречними в конкретних випадках, нiж iншi. Питанню стикування рiзнорiдних покриттiв слiд придiляти особливу увагу, оскiльки грамотна маскування стикувальних швiв здатна значно продовжити термiн служби оздоблювальних матерiалiв для пiдлоги.

Житло з однаковим покриттям пiдлоги у всiх кiмнатах - велика рiдкiсть: оздоблювальних матерiалiв на пiдлозi в будинку не менше трьох. І майже така ж рiдкiсть - надiйнi, зi смаком оформленi стики мiж рiзнорiдними покриттями.

У оздоблювальних матерiалiв для ванної, вiтальнi, кухнi та дитячої рiзнi функцiї, тому в кожнiй зонi будинку доречний певний вид пiдлогового покриття. Так, паркет i натуральний камiнь пiдкреслюють презентабельнiсть кабiнету або вiтальнi, кахлi на кухнi вiдповiдає за стiйкiсть поверхонь до зносу i гiгiєнiчнiсть, а ков-Ролин i пробка в дитячiй забезпечують безпеку непосидючих маленьких мешканцiв.

Цi, а також iншi покриття (ламiнат, лiнолеум, дошка або наливна пiдлога) служать своєрiдним знаком тiєї чи iншої функцiональної зони. Всi вони повиннi займати ввiренi їм областi, а це може бути як окрема кiмната, так i її частину. Але перерахованi матерiали володiють рiзною теплопровiднiстю, стiйкiстю до механiчних навантажень, i правильно органiзувати «мiсце їх зустрiчi», тобто межi функцiональних зон, не так-то просто. Стики не повиннi служити перешкодою при перемiщеннi i кидатися в очi. Вони покликанi «примирити» часом дiаметрально протилежнi за характеристиками матерiали, причому так, щоб не був порушений загальний стиль iнтер'єру.

Як же правильно оформити кордони мiж зонами? Городити пороги не з руки, та й не в честi вони нинi: пороги можна зустрiти тiльки в старих будинках i iнодi пiд вхiдними дверима. Набивати планки? Так на плитку, наприклад, не наб'єш. Залишити як є? Теж не вихiд: все-таки в третьому тисячолiттi живемо.


Де проходить межа?

Сучасний житловий простiр багатофункцiональне i пластично. Воно перетiкає з однiєї зони будинку в iншу, все рiдше зустрiчаючи на своєму шляху дверi та стiни. Межi мiж покриттями статi пролягають не в дверному отворi. Тобто жiлпо-щадь не завжди чiтко подiлена на кiмнати - тепер навiть питання «Скiльки у вас кiмнат?» Рiдко почуєш. Спальна зона - необов'язково спальна кiмната, а кухня - це, як правило, «апендикс», що примикає до їдальнi або вiтальнi. Межами ж служать перегородки, перепади рiвнiв, арки, але найчастiше - змiна пiдлогового покриття.

У зв'язку з цим змiнюється i роль «порогу» в iнтер'єрi, що з'єднує рiзнорiднi пiдлоговi матерiали. Вiн повинен пiдходити до обох матерiалами i добре виконувати свою декоративно-змiцнюючу функцiю. Бути прямим або похилим, з'єднувати рiзнi рiвнi, а iнодi петляти змiйкою - залежно вiд особливостей iнтер'єру. Крiм того, пiд обома сусiднiми зонами або пiд однiєю з них може таїтися система «Тепла пiдлога», що працює на водi або електрицi, а в цьому випадку, встановлюючи порiжок, цвях безкарно НЕ вобьешь.

Чи не занадто багато вимог до оформлення iнтер'єру? Чи iснує взагалi елемент, здатний зробити перехiд вiд одного пiдлогового матерiалу до iншого iдеальним? Сучаснi виробники стверджують, що iснує, i пропонують оформити домашнi кордону за допомогою спецiальних порожков.


Форми розмiри i матерiали

Якщо не накрити стик порожком, то крiм естетичних питань з часом можуть виникнути проблеми з незахищеними краями пiдлогових покриттiв. Мова йде, зокрема, про їх вiдшаруваннi i скупченнi бруду в щiлинах. Порiжки для оформлення стикiв можуть бути металевими, дерев'яними, ламiнованим, корковими або пластиковими. Залежно вiд поставленого завдання вони можуть мати рiзний профiль перетину, бути прямими, перехiдними (вирiвнюючими) i завершальними. А завдання, як правило, такi: закриття компенсацiйних швiв у пiдлозi, оформлення переходу вiд одного рiвня пiдлоги або покриття до iншого, а також змiцнення та декорування пiдходу до плитки, каменю або огороджувальних конструкцiй.

Порiжки будь-якого з перерахованих видiв можуть бути цельнопрофiльни-ми, тобто крiпитися безпосередньо до основи пiдлоги, або збiрними, тобто складатися з монтажного профiлю i знiмною декоративної накладки. Розмiри теж не залежать вiд виду або матерiалу i можуть бути самими рiзними. Мiнiмальна довжина, як правило, вiдповiдає ширинi дверного отвору. Чим дорожче матерiал, тим бiльше варiантiв довжини пропонують виробники, чим дешевше - тим довше зробленi з нього порiжки (пластиковi, наприклад, можуть досягати 6 м). Розмiрний ряд порожкiв по довжинi приблизно такий: 0,8, 0,9,0,93, 1, 1,35,1,8,2,2,1,2,4,2,7, 3 м i бiльше. Їх ширина при цьому може складати вiд 20 до 60 мм.

Щоб вибраний тип порожка виконував свою функцiю максимально ефективно, потрiбно правильно пiдiбрати для нього матерiал. Дерев'янi порiжки гарнi у вiдповiдному iнтер'єрi i найбiльше пiдходять до дощатому пiдлозi, паркету i ламiнату. Як правило, цi елементи цельнопро-профiльнi i крiпляться до країв сполучених покриттiв. Зазвичай з нижньої сторони дерев'яного порожка є поздовжнiй пропил, завдяки якому вiн набуває амортизуючi властивостi.

Металевi порiжки, звичайно ж, самi мiцнi та довговiчнi, до того ж не найдорожчi. Метал найдоречнiше використовувати на стиках кахлю з iншими покриттями. Для виготовлення таких елементiв, як правило, використовують нержавiючу сталь, алюмiнiй i латунь. Алюмiнiєвi порiжки в декоративно-захисних цiлях анодируют, тобто покривають оксидною плiвкою пiд золото, срiбло або бронзу. Вiд товщини цiєї плiвки (25-50 мк) залежить те, як довго алюмiнiєвий порiжок буде зберiгати свiй первинний вигляд. Є безлiч моделей, в яких на метал нанесенi полiмер або плiвка, що iмiтують дерево або камiнь. Втiм, такi плiвки на клеїть основi продаються i окремо.

Ламiнованi порiжки виготовленi за принципом ламiнату: на пресоване деревне волокно наклеюють папiр з певним малюнком i покривають її захисною плiвкою. Такi порiжки можна пiдiбрати у виробника ламiнованої пiдлоги, стик з яким необхiдно прикрити. Стануть в нагодi вони i для дерев'яних покриттiв. Якiсть цих елементiв залежить вiд мiцностi плiвки i характеристик клею, який її утримує.

Пластиковi порiжки - найбiльш доступний варiант оформлення пiдлогових стикiв. Найчастiше їх використовують на пiдлогах з ламiнату або лiнолеуму. Серед переваг таких порожкiв - широта палiтри, зате термiн їх служби непорiвнянний з термiнами служби ламiнатних, дерев'яних i тим бiльше металевих побратимiв.

Корковий порiжок являє собою смужку з пробки, вклеєну в щiлину мiж паркетом або ламiнатом i сусiдять матерiалом. Вiдома своєю пружнiстю пробка легко компенсує рух статi при охолодженнi-нагрiваннi.

Деякi з перерахованих матерiалiв можна використовувати для декорування криволiнiйних стикiв. Взагалi ж, якщо стик мiж покриттям для пiдлоги проходить не по прямiй, це виглядає свiжо i нетривiально. Пробкою легко манiпулювати в будь-який «геометрiї» простору, що ж стосується ПВХ i металу, то пластик iнодi нагрiвають у гарячiй водi, щоб надати йому потрiбний вигин, а металевi деталi гнуть механiчним способом.


В процесi роботи

Крiплення порожкiв на стиках пiдлогових покриттiв може бути як вiдкритим (елементи крiплення залишаються видимими), так i прихованим (клей або шурупи утримують крiпильну рейку, а на неї «нащелкiвается» або клеїться лицьова планка). Вiдкритий спосiб найчастiше використовують для металевих порожков: у мiсцi монтажу свердлять отвори, забивають в них дюбелi i крiплять металеву планку - отвори для шурупiв в них, як правило, вже є. При прихованому способi висота нижнього профiлю повинна вiдповiдати товщинi сусiднiх пiдлогових покриттiв. Існує i ще один спосiб прихованого крiплення - на клей або двостороннiй скотч. Але виправити помилки в цьому випадку важко, та й мiцнiсть посадки порожка на клей не порiвняти з крiпленням шурупами.

Основне правило обробки стикiв пiдлогових покриттiв звучить так: роботу треба починати з боку бiльш твердого покриття. Дуже важливо також точно вимiряти глибину стику i мiцно закрiпити в ньому порiжок, iнакше, якщо наступити на нього, вiн буде скрипiти. Крiм того, простежте за тим, щоб всередину профiлю не потрапив пiсок, - при натисканнi вiн теж сприяє утворенню звукiв.

2-01-2019, 03:00
892 просмотров
[/group]