» Гiпсокартон. Застосування i властивостi.

Гiпсокартон. Застосування i властивостi.

Гiпсокартон. Застосування i властивостi. Теми статтi:
1. Що таке гiпсокартон.
2. Властивостi гiпсокартону.
3. Рiзновид i застосування гiпсокартону.

Що таке гiпсокартон знають багато, ну а якщо не знають - швидше за все вже напевно десь чули таке слово. Гiпсокартон зараз просто не замiнимо при ремонтi примiщень, i багато будiвельникiв, дизайнери та архiтектори вже не уявляють, як би вони обходилися без цього потрiбного будiвельного матерiалу. Адже саме гiпсокартон дозволяє створювати багаторiвневi стелi з пiдсвiчуванням, а також перегородки з великою кiлькiстю нiш i поличок з фiгурними отворами, що дозволяє урiзноманiтнити будь-який iнтер'єр i архiтектурну виразнiсть примiщення, а також якiсно .

1. Що таке гiпсокартон:

Гiпсокартон - це матерiал у виглядi листiв, основу яких складає гiпс, облицьований картоном. Довжина таких листiв зазвичай 2,5 - 4,8 м., Ширина 1,2 - 1,3 м., А товщина 8 - 24 мм. Для бiльшої мiцностi в гiпс додають спецiальнi компоненти, що набагато пiдвищує експлуатацiйнi властивостi гiпсокартону. Картон само, як якийсь каркас для гiпсу прекрасно пiдходить в якостi основи для нанесення того чи iншого оздоблювального матерiалу, будь-то штукатурка, фарба, шпалери або керамiчна плитка. Тому виходить, що гiпсокартон - це гнучкий i твердий матерiал одночасно. Найбiльшою популярнiстю користується гiпсокартон нiмецької фiрми "ТІГІ КНАУФ".

2. Властивостi гiпсокартону:

Фiзичнi та гiгiєнiчнi властивостi гiпсокартону просто iдеально пiдходять для всiх житлових примiщень. Гiпсокартон екологiчно чистий, не має у своїх компонентах токсичних речовин i не робить нi найменшого шкiдливого впливу на всю навколишнє середовище. Це пiдтверджується гiгiєнiчними та радiацiйними сертифiкатами, i це не порожнi слова. На додаток до всього сказаного можна додати i такi властивостi гiпсокартону, як звукоiзоляцiйнi, негорючность i вогнестiйкiсть. Вiдзначимо також, що будь гiпсокартон "дихає", пропускаючи через себе i вiддаючи назад (при нестачi) вологу i повiтря. З такими стiнами безсумнiвно буде легше дихати i нам. Також варто вiдзначити у гiпсокартону i кислотнiсть, яка аналогiчна кислотностi шкiри людини, що дозволяє створити гармонiю у всiй атмосферi будинку.

3. Рiзновид i застосування гiпсокартону:

Варто також вiдзначити, що для посилення властивостей, крiм стандартного гiпсокартону (ГКЛ), випускаються вогнестiйкi листи гiпсокартону (ГКЛП), а також водостiйкi листи, в якi вводяться спецiальнi речовини, якi знищують грибки на раннiй стадiї розвитку. Саме водостiйкi листи гiпсокартону застосовують при обробцi кухонь, ванних кiмнат i санвузлiв.
Вогнестiйкий гiпсокартон застосовують при обробцi повiтропроводiв, а також комунiкацiйних шахт. До того ж є у продажу гiпсокартоннi листи, або по iншому пазогребневi плити, де гiпс пiдданий спецiальному випалу i мiцнiсть його збiльшується настiльки, що можна використовувати таку плиту в якостi мiжкiмнатних перегородки, i без додаткової обробки поверхнi вiдразу покривати фарбою, обклеювати шпалерами або облицьовувати плиткою . Такi перегородки можуть бути одно-, дво- i тришаровими. Тришаровi, найчастiше, застосовують в сейсмiчно небезпечних районах, як для житлових, так i для промислових будiвель.
У таких плитах можна прокладати телефоннi i електричнi кабелi, рiзнi системи та комунiкацiї (включаючи опалювальнi i водопровiднi)
15-07-2017, 10:34
181 просмотров
[/group]