Свердлiння отворiв рiзного дiаметру

Свердлiння отворiв рiзного дiаметру Якщо пiд рукою не виявилося великого свердла, то можна просвердлити отвiр потрiбного розмiру в м'якому матерiалi (дерево, пластмаса) трьома тонкими свердлами, затиснутими в патрон дриля. Тiльки попередньо їх потрiбно скрiпити кiлькома витками дроту.

Щоб просвердлити отвори рiзного дiаметру в пластмасi, листової сталi, листах кольорових металiв досить одного конiчного свердла з гострими нижнiми крайками. З таким свердлом отвори виходять гладкими, без задирок. Також конiчним свердлом можна свердлити нерiвнi та / або зiгнутi листи.

Якщо свердло малого дiаметра нiяк не хоче «пристосовуватися» до патрона дриля, можна скористатися цангою вiд креслярського цангового олiвця з дiаметром грифеля 1 мм. Спочатку вставте свердло в цангу, а потiм затиснiть в патронi.

Якщо потрiбно просвердлити строго вертикальне отвiр, скористайтеся маленьким дзеркалом. Покладiть його на оброблювану поверхню так, щоб дзеркало було якомога ближче до точки свердлiння. А потiм подивiться на вiдображення iнструменту. Воно i свердло повиннi представляти собою пряму лiнiю.
4-09-2017, 20:03
177 просмотров
[/group]