» » Пiдготовка поверхонь до оздоблювальних робiт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Пiдготовка поверхонь до оздоблювальних робiт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Пiдготовка поверхонь до оздоблювальних робiт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Перш, нiж приступати до опоряджувальних робiт, необхiдно подбати, щоб оштукатурена поверхню, яка потiм буде пiдставою для фарбування, наклеювання шпалер або облицювання плиткою, була рiвною i не мала трiщин. Наносяться матерiали повиннi добре лягати на пiдставу, i мати вiдмiнну адгезiю (з'єднання). Тому перед початком опоряджувальних робiт необхiдно уважно оглянути всю поверхню, i в разi необхiдностi провести реставрацiю.

Розчин, який використовували для ремонту штукатурки, не повинен за своїм складом вiдрiзнятися вiд розчину попередньої штукатурки. В iншому випадку iснує велика ймовiрнiсть появи через деякий час нових трiщин.
Вапняну штукатурку реставруємо вапняним розчином. Для лiквiдацiї невеликих дефектiв можете також використовувати гiпс. Приступаючи до реставрацiї, треба ретельно видалити шпателем штукатурку, яка вiдстає вiд стiни, iншу поверхню очистити вiд пiску та пилу. Перед нанесенням реставрують розчину, стiну з цегли або газоблокiв обов'язково треба зволожити. Дерев'яною теркою вирiвнюємо реставрують розчин до отримання рiвної поверхнi.
Пiдготовка поверхонь до оздоблювальних робiт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Причини виникнення трiщин на оштукатурених поверхнях рiзнi. Внаслiдок усадки розчину при його отвердении, на поверхнi штукатурки виникають дрiбнi, як павутина трiщини, що бiжать в рiзнi боки. Цi дрiбнi трiщини затирати необов'язково, оскiльки при нанесеннi фарби або наклеюваннi шпалер, вони добре ховаються i не представляють нiякої небезпеки.

Зовсiм iнша справа, коли трiщини з'являються в мiсцях з'єднання рiзних конструктивних матерiалiв, де виникає внутрiшня напруга. Причиною внутрiшнього напруги є рiзнi коефiцiєнти лiнiйного розширення матерiалiв. Як правило, цi трiщини з'являються там, де iснує лiнiя контакту рiзних матерiалiв.
Просте закладеннi таких трiщить вапняним розчином або гiпсом не допомагає, через деякий час трiщини з'являться знову. У такому випадку рекомендують використовувати спецiальну скловолокнисту «павутину». Для цього дефект треба очистити, трiщину заклеїти «павутинкою» i зашпатлевать або затерти розчином.
7-10-2018, 11:13
162 просмотров
[/group]