» » Виготовлення бетону своїми руками - пропорцiї »Економiка та будiвництво

Виготовлення бетону своїми руками - пропорцiї »Економiка та будiвництво

Виготовлення бетону своїми руками - пропорцiї »Економiка та будiвництво

Вже багато рокiв бетон є, найбiльш затребуваним матерiалом, який вельми успiшно змiг встояти навiть проти сучасних аналогiв. Вся справа в тому, що вiн використовується на всiх типах будiвництва, починаючи вiд зведення маленьких будiвель i закiнчуючи будiвництвом багатоповерхових будинкiв. І якщо говорити про зведення великих будинкiв, то для приготування бетону доречно використовувати спецiальну технiку. Але якщо про не крупнiше будiвництвi, то в цiлях економiї коштiв бетонний розчин можна робити власноруч. Зрозумiло, що володiючи знаннями про необхiднi спiввiдношення складових, можна легко реалiзувати виготовлення бетону своїми руками. Пропорцiї, в даному випадку, знаходяться в прямiй залежностi вiд типу необхiдного розчину, а також вiд марки цементу, який при цьому використовується. ось тут budportal.com.ua.
Як вiдомо, до складу бетону обов'язково входять: вода, цемент, пiсок. Якщо наприклад, планується заливка фундаменту, то до вищезазначених складовим ще додається щебiнь. Щебiнь може бути як великим, так i дрiбним, в залежностi вiд призначення фундаменту.

Виготовлення бетону своїми руками - пропорцiї »Економiка та будiвництво Як уже згадувалося вище, пропорцiї розчину розраховуються виходячи з типу використовуваного цементу. Наприклад, у разi застосування цементу марки «400», то спiввiдношення компонентiв буде таким: 1: 4. Що ж стосується щебеню, то вiн зазвичай додається в процесi приготування замiсу.

У разi застосування цементу марки «500», то в такому випадку пропорцiї будуть наступними: 1: 5. В даному випадку пiску треба додавати бiльше, щоб не допустити утворення трiщин у разi рiзких температурних перепадiв.

Необхiдно також пiдкреслити, що для пiдвищення якостi бетону, в нього зазвичай додають спецiальнi склади - пластифiкатори. Їх кiлькiсть залежить вiд кiлькостi приготовленого розчину. Якщо мова йде про невеликої ємностi, здатної вмiстити приблизно 60 л. бетону, то в данiй ситуацiї додають приблизно вiд 50 до 100 грам вищезгаданого речовини. Важливо знати, що додавати пластифiкатор треба на початку замiсу, а не тодi, коли бетон вже майже готовий.
30-11-2018, 21:38
158 просмотров
[/group]