» » Спортзал у квартирi »Економiка та будiвництво

Спортзал у квартирi »Економiка та будiвництво

Спортзал у квартирi »Економiка та будiвництво

Все частiше люди стали придiляти увагу здоровому способу життя. Хтось займається звичайною зарядкою, а хтось регулярно вiдвiдує спортивнi зали. Як бути тим, хто не хоче задовольнятися тiльки ранковою зарядкою, але не має можливостi постiйно вiдвiдувати тренажернi клуби?
Вихiд один - органiзувати спортзал у себе в квартирi. Тiльки от питання - як його органiчно вписати в iнтер'єр житла. В оформленнi дитячої кiмнати шведська стiнка, турнiк, тренажери дивлячись природно. Такий же природностi можна добитися i при оформленнi фiзкультурного куточка в «дорослих» примiщеннях.
Коли в кiмнатi є кабiнет, думається, в ньому можна знайти мiсце, де затишно розмiститься тренажер (бiгова дорiжка, невеликої степпер i т.п.). Якщо спальня досить простора, в нiй можна видiлити зону спецiально для занять спортом, нiкому з родини при цьому не заважаючи. Але якщо найбiльша кiмната в квартирi - вiтальня, тут доведеться докласти бiльше зусиль для оформлення iнтер'єру з урахуванням спортивних пристрастей господарiв квартири.
Не слiд вклинювати спортивний куточок у вже наявну обстановку кiмнати. Поставивши собi за мету створити спортзал у власнiй квартирi, доведеться кардинально змiнювати iнтер'єр всiєї кiмнати.
Почнiть з розбиття примiщення на функцiональнi зони: тут ви будете приймати гостей, там - вiдпочивати перед телевiзором; в цьому кутку ви будете грати з дiтьми, а в тому - займатися спортом.
Природно, кожна зона облаштовується, виходячи з її функцiональної приналежностi. Що ж стосується спортивного куточка, тут можна обладнати шведську стiнку, встановити гребний i велотренажер, бiгову дорiжку i т.п. Доповнюючим елементом стане спортивний килимок на пiдлозi.
Щоб заняття проходили з великим ентузiазмом, природно, необхiдно музичний супровiд. Тому рацiональнiше буде встановити музичний центр мiж спортивною зоною i зоною вiдпочинку, наприклад. Це i стане сполучною елементом двох рiзних за призначенням дiлянок кiмнати. Звичайно ж, знадобиться хороше велике дзеркало, в його придбаннi допоможе , завдяки широкому асортименту магазину ви знайдете пiдходяще дзеркало в свою кiмнату.
Так як всi дiлянки примiщення повиннi гармонiйно поєднуватися мiж собою, в кожну iз зон слiд внести елементи зон сусiднiх. Наприклад, у спортивнiй зонi можна буде повiсити фотографiї членiв сiм'ї або картини з природою. А iншi зони гостьової кiмнати оформити з легким нальотом спортивностi, використовуючи спортивнi трофеї (якщо такi є), фотографiї спортсменiв, мiнiатюрнi («iнтер'єрнi») боксерськi рукавички i т.п. Цiкавим варiантом може стати ваза пiд квiти у виглядi спортивного кубка або настiльна цигарниця у формi футбольного м'яча. Як бачите, варiацiй створення дизайну гостьової кiмнати, що включає в себе мiнiатюрний спортзал, багато. Так що виходити варто з власних уподобань та смакiв.
Але кращим рiшенням, звичайно ж, буде видiлити пiд спортивний зал цiлу кiмнату. Це, на жаль, доступно тiльки власникам великих квартир або власних будинкiв.
18-11-2018, 09:20
165 просмотров
[/group]