» » Область застосування кольорового металопрокату »Економiка та будiвництво

Область застосування кольорового металопрокату »Економiка та будiвництво

Область застосування кольорового металопрокату »Економiка та будiвництво

Всi метали, як вiдомо, дiляться на кiлька груп - важкi, легкi, чорнi, кольоровi i благороднi. Кольоровi метали являють собою простi речовини, якi мають блиск i володiють такими якостями як ковкiсть, здатнiсть проводити тепло i електричний струм. Кольоровий метал - металопрокат, який вiдноситься до категорiї кольорового прокату.
У свою чергу, кольоровий металопрокат дiлиться на кiлька груп. До групи кольорових важких металiв входять: свинець, нiкель, мiдь i цинк. Алюмiнiй, магнiй i титан - це легкi метали. Існують також кольоровi благороднi метали, наприклад, золото, срiбло, платина. У категорiю кольорового прокату також входять радiоактивнi, тугоплавкi, рiдкоземельнi i розсiянi метали.
Кольоровий металопрокат застосовують при виготовленнi технiки самого рiзного призначення. Найбiльш поширеними кольоровими металами є: цинк, мiдь, алюмiнiй. використовуються для надання потрiбної форми листам з легкосплавних металiв.
Цинк - кольоровий металопрокат, який лише при нагрiваннi до ста п'ятдесяти градусiв пiддається прокатцi i куваннi. Якщо температура зменшується, метал стає дуже крихким. Цинк абсолютно не має стiйкiсть проти впливу кислот i лужних розчинiв, однак вiн практично не боїться впливу корозiї.
Алюмiнiй - ще один поширений кольоровий метал, механiчнi його властивостi дуже низькi, проте здатнiсть проводити тепло i пластичнiсть знаходяться на найвищому рiвнi.
Цей кольоровий металопрокат використовують в будiвельнiй, харчовiй сферi, а також в лiтако- i ракетобудуваннi.
Ще бiльшу популярнiсть придбали вироби з мiдi. Вони володiють високими показниками електро- i теплопровiдностi. Мiдь використовують у виробництвi ємностей, посудин i трубопроводiв.
Область застосування кольорових металiв рiзноманiтна. Вироби з титану, молiбдену, цирконiю та нiобiю використовуються в ролi конструкцiйних матерiалiв при виробництвi атомної технiки.
9-10-2017, 08:24
443 просмотров
[/group]