» » Програмне забезпечення Engineering Tool Software »Економiка та будiвництво

Програмне забезпечення Engineering Tool Software »Економiка та будiвництво

Програмне забезпечення Engineering Tool Software »Економiка та будiвництво
Єдине програмне забезпечення пiд назвою Engineering Tool Software (ETS) використовується в технологiї KNX не залежно вiд устаткування. За допомогою цього програмного пакету здiйснюються всi основнi етапи створення проекту. У ETS переноситься графiчна схема об'єкта, створюється структура i топологiя групових адрес, а також проводиться конфiгурування пристроїв та програмування їх фiзичних адрес.

Перша версiя програми з'явилася в 1993 роцi. Наступна версiя ETS2 вийшла через три роки i почала використовуватися в перших росiйських проектах. У 2004 роцi її мiсце зайняла чергова версiя - ETS3. Для ОС Windows XP самий пiдходящий варiант - ETS3d, а для Vista - ETS3f.

До головних особливостей ETS слiд вiднести сумiснiсть з усiм обладнанням вiд рiзних виробникiв технологiї KNX. Тепер для фахiвця немає необхiдностi освоювати кiлька рiзних програм, оскiльки найчастiше досить знати стандартний засiб програмування i розробки - Engineering Tool Software.

На офiцiйному сайтi вже з'явилася демо-версiя ETS4, яку можна завантажити пiсля проходження реєстрацiї. Програма поки доступна лише англiйською та нiмецькою мовою. В цiлому продукт ще сирий.
6-05-2017, 09:40
174 просмотров
[/group]