» » Проведення штукатурних робiт взимку »Економiка та будiвництво

Проведення штукатурних робiт взимку »Економiка та будiвництво

Проведення штукатурних робiт взимку »Економiка та будiвництво

Штукатурнi роботи всерединi будинку, опалюваного в зимовий перiод, виробляють точно так же, що i влiтку. При вiдсутностi опалення примiщення необхiдно обiгрiти з використанням калорифера. Застосування вiдкритих жаровень i печей-времянок фахiвцями не рекомендується. Пiд час проведення штукатурних робiт одна з головних вимог полягає в забезпеченнi температури в примiщеннi не нижче плюс восьми градусiв. Її вимiрюють на висотi пiвметра вiд пiдлоги бiля зовнiшньої стiни. Вiдносна вологiсть не повинна перевищувати сiмдесят градусiв. Для того, щоб температура розчину в той момент, коли вiн наноситься на поверхню, не опускалася нижче восьми градусiв, що знаходяться в неопалюваному примiщеннi або на вiдкритому повiтрi розчинопроводи або утеплюють (наприклад, повстю), або помiщають в дерев'янi короби з утеплювачем. При висушуваннi штукатурки штучним способом для видалення вологого повiтря з примiщення його слiд провiтрювати як мiнiмум три рази на годину. Тi мiсця, якi висихають в останню чергу (нiшi, кути), пiдсушують електронагрiвальних приладiв з екраном. Неприпустимий нагрiв штукатурки вище плюс тридцять градусiв, в iншому випадку вона розтрiскається. Штукатурнi роботи зовнi будинку допустимо проводити при температурi повiтря не нижче одного градуса. При падiннi температури нижче п'яти градусiв в ходi зовнiшнiх штукатурних робiт в розчин додають спецiальний склад, знижує температуру його замерзання. У цих цiлях звичайно застосовуються такi речовини, як хлористий натрiй, хлорне вапно, вуглекислий калiй, азотистокислий натрiй. Найчастiше використовують поташ (вуглекислий калiй) i нiтрит натрiю (азотистокислий натрiй), так як вони пiд час штукатурення сетчато-армованих конструкцiй не призводять до корозiї металу i появi плям на поверхнi стiн.

Зараз зима, проте до весняно-лiтнього сезону потрiбно пiдготуватися, - моднi безрукавки для справжнiх чоловiкiв!
28-07-2018, 23:56
141 просмотров
[/group]