» » Зимовий сад в розумному будинку »Економiка та будiвництво

Зимовий сад в розумному будинку »Економiка та будiвництво

Зимовий сад в розумному будинку »Економiка та будiвництво
У цiнителiв краси i любителiв природи часто виникає питання - скiльки квадратних метрiв необхiдно видiлити для створення найчарiвнiшою кiмнати - зимовий сад.

Людство завжди прагнуло приручити природу, не дивлячись навiть на невiдповiднiсть клiматичних умов для вирощування певних рослин. Вперше зимовий сад був створений заможними людьми в Римi. Всупереч цьому, зимовий сад вважається виключно англiйської конструкцiєю. На початку дев'ятнадцятого столiття англiйцi створили засклену споруду «вiчного лiта» з'єднану з основною будiвлею.

На сьогоднiшнiй день, знаменитi архiтектори все частiше доповнюють свої проекти саме конструкцiєю зимового саду. Як i сто рокiв тому, зимовий сад i сьогоднi є модною складової iнтер'єру. Конструкцiю складно назвати виключно забавою для багатих. Перш за все, наявнiсть зимового саду надає можливiсть вiдчуття гармонiї з навколишнiм. Тепер можна так легко продовжити такий короткий i швидко проходить лiто.

Для сучасного зимового саду iстотну роль грає забезпечення рослинам вiдповiдного свiтлового, водного, теплового та повiтряного режиму.

Довiрити проектування опалювальної системи та системи освiтлення для зимового саду можна лише професiоналам. Адже при найменшiй помилку можна погубити всi рослини в одну мить. Важливою особливiстю системи опалення для такої конструкцiї є рiвномiрний пiдiгрiв всього примiщення. Настiйно рекомендується зробити водовiдводи i дах з обiгрiвом.

Крiм традицiйної вентиляцiї (люки, вiкна, кватирки) необхiдно i примусове кондицiювання. Регулювання потужностi, якого потрiбно надати фахiвцям. Для рослин прямi сонячнi променi не завжди кориснi, саме тому потрiбно використовувати зовнiшнє затiнення стекол.

За допомогою систем зволоження повiтря i поливальних форсунок пiдтримується необхiдний водний режим в зимовому саду. Важливу роль, у проектуваннi подiбної конструкцiї вiдiграє створення дренажної системи з виведенням до загальної каналiзацiйної системи.

Для сучасного зимового саду вiдмiнно пiдiйдуть системи капiлярного поливу i ультразвукового зволожувача повiтря, якi при отриманнi необхiдного сигналу з гiгростата здатнi утворити навiть «туман».

Сучаснi технологiї дозволяють в автоматичному режимi здiйснювати контроль i управлiння над усiма iнженерними системами, якi розташованi в зимовому саду. А система розумний будинок подбати про створення найбiльш походящих клiматичних умов для ваших рослин.
25-12-2018, 22:25
175 просмотров
[/group]