» » Джерело чудес - неодимовий магнiт »Економiка та будiвництво

Джерело чудес - неодимовий магнiт »Економiка та будiвництво

Джерело чудес - неодимовий магнiт »Економiка та будiвництво
У серединi минулого столiття в свiтi технiки з'явилися постiйнi неодимовi магнiти з вражаючими властивостями, i до сьогоднiшнього дня вони найсильнiшi серед постiйних магнiтiв. Вони мають воiстину унiкальними показниками. Залишкова намагнiченiсть, питома магнiтна енергiя i коерцитивної сила, найвища стабiльнiсть до розмагнiчування за своїми значеннями в десятки разiв перевершують аналогiчнi показники феритових магнiтiв. Безумовно, такi властивостi не могли не знайти застосування в технiцi i в побутi. Наприклад, ось одне з застосувань - .

Їх застосовують в гальмiвних системах, а також для автомобiльних двигунiв всiх типiв, що працюють як на бензинi, так i на дизпаливi. Незвичайна сила цих магнiтiв використовується при виготовленнi електрогенераторiв, якi, завдяки їх застосуванню, збирають без магнитопроводов i котушок збудження. Знайшли вони застосування i в медицинi, наприклад в томографах i спектрометрах, в радiоелектронiцi (навушники, жорсткi комп'ютернi диски, аудiосистеми). Широко застосовується створюване ними сильне магнiтне поле для пристрою магнiтних загороджень, наприклад, для захисту рухомих частин обладнання вiд потрапляння випадкових металевих предметiв. Таким же чином вони здiйснюють захист виробленої продукцiї: борошна, сипучих сумiшей, комбiкормiв i т.п.

Використання неодiмових магнiтiв в побутi - це особлива, велика тема, де їх тiльки не застосовують. Це та iдеальнi компактнi затискачi, i фiксатори, це i засiб для крiплення предметiв, приладiв, пристосувань, табличок - та чого завгодно. Потужнi магнiтики застосовують при складаннi меблiв замiсть колишнiх магнiтних засувок - мiцно, надiйно, зручно.

Не можна не згадати, що дрiбнi магнiтики дуже цiкавi дрiбнички, з них майструють головоломки, iгри з магнiтами, що висять в повiтрi предмети, скульптури - розвага, цiкавi не тiльки дiтям, а й дорослим, бо за їх допомогою можна творити будь-якi чудеса. Дуже популярнi неодимовi магнiти у виглядi браслетiв як прикраса, i як лiкувальний засiб. Насправдi, областей застосування цi чудових магнiтiв настiльки багато, наскiльки може бути багата фантазiя людини.
1-10-2018, 12:07
140 просмотров
[/group]