» » Дорiжки i стежини на дачi »Економiка та будiвництво

Дорiжки i стежини на дачi »Економiка та будiвництво

Дорiжки i стежини на дачi »Економiка та будiвництво
Вибирати матерiал для садових стежок необхiдно в залежностi вiд навантаження на неї, ландшафту, складностi укладання i фiнансових можливостей. Область для стежки повинна бути не небезпечною.
Низько стрижену траву найкраще використовувати для дорiжок, по яких ми будемо рiдко ходити. Така дорiжка буде красиво виглядати з посипаною на неї подрiбненої корою, яка буде чудово виглядати бiля дерев або з дрiбними каменями. Для стежок, якi проходитимуть через сад найкраще використовувати деревину. Такий вид дорiжок найбiльше пiдходить для вiдкритої сонячної мiсцевостi.
Самий популярний i вiдповiдний матерiал для дачних дорiжок - це натуральний камiнь. Собою вiн представляє плитки або пластини рiзної форми, товщини i з полiрованої або шорсткою поверхнею. До дорогих вiдносяться мармур, гранiт, кварцит; до популярних андезит, Порфi; до найбiльш дешевим i доступним - вапняк i м'який пiсковик.
Укладання
Перш нiж приступити до укладання ми повиннi визначити, як часто ми будемо ходити по цiй стежцi i якi повиннi бути її функцiї. Як варiант можна використовувати . Пiд'їзнi дороги повиннi бути шириною вiд 1,2 до 1, 5 м, а для стежки, по якiй буде ходити одна людина, i вона буде пов'язувати окремi частини присадибної дiлянки пiдходяща товщина 40- 50 см. Така стежка складається з 2 рядiв плитки, також її можна просто протоптати.
Важливо знати, що для якiсного укладання стежки необхiдний дренаж i ущiльнений подклад. Виконавши це, ваша дорiжка не скривився i не розпадеться. Для початку необхiдно поглибити дорiжку i насипати близько 20 см гравiю, а потiм ущiльнити його. Пiсля цього грунт потрiбно трохи намочити i покласти дренажну трубку. Пiсля цього шар пiску насипається на шар гравiю, потiм зверху укладається плитка. Шви прокидаються сумiшшю цементу з пiском або на мiсцi швiв сiють рiзноманiтну декоративну травичку.
15-01-2018, 13:55
148 просмотров
[/group]