» » Home Sapiens - затишний i комфортний дiм »Економiка та будiвництво

Home Sapiens - затишний i комфортний дiм »Економiка та будiвництво

Home Sapiens - затишний i комфортний дiм »Економiка та будiвництво
Щоб будинок став по-справжньому розумним, йому потрiбнi «мiзки». Home Sapiens пропонує iнтелектуальне житло, де мозком виступає комп'ютер. З його допомогою легко вирiшувати рiзнi завдання в рамках однiєї системи. У комп'ютерi є все для програмного i апаратного об'єднання рiзних систем в єдиний механiзм. Зрозумiло, широко поширенi в комп'ютерному свiтi протоколи i стандарти значно полегшують створення системи Розумного будинку. Компанiя Home Sapiens пропонує один з найбiльш зручних протоколiв для цього - розумний будинок по udp, в якому передача даних вiдбувається без встановлення з'єднання, а значить встановлення та налаштування не вимагає додаткових витрат i зусиль. Розумний будинок вiд системи Home Sapiens - затишок i комфорт, без зайвого клопоту!

Компанiя ekey biometric systems GmbH славиться високою якiстю бiометричних систем доступу. Австрiйський виробник заявив про iстотне розширення функцiональних можливостей високотехнологiчних сканерiв.

Завдяки оновленiй системi контролю з'явилася можливiсть управлiння певними командами в будинку. За допомогою сканування вiдбитку пальця тепер можна завантажувати iндивiдуальнi налаштування системи розумний будинок. Необхiдно вiдзначити, що ранiше бiометричнi технологiї використовувалися лише для надання доступу в примiщення.

Сучаснi технологiї компанiї ekey спiльно з iнновацiйними рiшеннями Crestron дозволяють здiйснювати управлiння освiтленням, кiмнатною температурою, вологiстю повiтря та iншими параметрами, якi збереженi в особистому профiлi системи домашньої автоматизацiї. Для iнтеграцiї бiометричного пристрою в систему Crestron використовується конвертер ekey UDP.

Кожен проект розумного будинку унiкальний, саме тому вартiсть iнтеграцiї систем доступу ekey складно точно визначити. Цiна стандартного набору ekey home становить 600 євро, а конвертер, який використовується для пiдключення до системи Crestron обiйдеться в 400 євро. Також при створеннi бiометричної системи доступу варто враховувати вартiсть необхiдного обладнання Crestron.
10-05-2017, 04:48
181 просмотров
[/group]