» » Технологiї e-Control® вiд Crestron »Економiка та будiвництво

Технологiї e-Control® вiд Crestron »Економiка та будiвництво

Технологiї e-Control® вiд Crestron »Економiка та будiвництво
У 1998 компанiя Crestron розробила першу систему управлiння e-Control® засновану на IP хостингу. Спочатку e-Control дозволяла управляти вiддаленої системою через веб-браузер. Веб-сторiнки створювалися в Java або HTML, вперше дозволивши системним адмiнiстраторам i користувачам отримати вiддалений доступ до системи з будь-якої точки свiту.

Як свiтовий лiдер систем управлiння, компанiя Crestron продовжувала удосконалити IP хостинг, переводячи e-Control® до наступного рiвня. Незабаром Crestron представила e-Control®2, друге поколiння IP рiшень для управлiння, використовуючи в якостi фундаменту Microsoft® COM / ActiveX ™. e-Control2 постачає повнiстю пiддається перетворенню платформу через iнтерфейс Crestron's VTPro-e®. Результат - комплект натхнених рiшень пiд назвою XPanel.

Замiсть того, щоб просто забезпечувати вiддалений доступ, XPanel, використовуючи e-Control2, дiйсно копiює можливостi сенсорної панелi Crestron в будь-якому комп'ютерi. Точний iнтерфейс сенсорної панелi представляється на вiддаленому комп'ютерi, копiюючи кожне натискання кнопки, включаючи системну зворотний зв'язок. Наявнiсть багатофункцiональної служби пiдтримки забезпечить системну дiагностику, контроль i управлiння в реальному часi.
4-09-2017, 06:49
149 просмотров
[/group]