» » Натяжна стеля своїми руками »Економiка та будiвництво

Натяжна стеля своїми руками »Економiка та будiвництво

Натяжна стеля своїми руками »Економiка та будiвництво


Нижче ви дiзнаєтеся, як зробити монтаж натяжної стелi своїми руками.
У першу чергу необхiдно знайти за допомогою гiдрорiвня нижнiй кут кiмнати, потiм вiдступити кiлька сантиметрiв i зробити вiдмiтку (для зручного крiплення профiлю). Наступним етапом монтажу натяжної стелi своїми руками - нанесення нульового рiвня. Слiдом необхiдно вимiряти кути примiщення, для рiвного розташування профiлiв в кутках кiмнати. Для цiєї манiпуляцiї можна використовувати розкладний транспортир.
Рейки запиливаются пiд кутом, який дорiвнює половинi кута кiмнати. На недостатньому дiлянцi профiлю роблять скiс для протилежного кутка. Потiм цi двi дiлянки профiлю змащують клеєм. Готовий профiль приєднується до пiдлоги до стелi за допомогою саморiзiв або дюбелiв. Як результат - прикрiпленi профiлi по всьому периметру кiмнати.
Для монтажу натяжної стелi необхiдно включити теплову гармату, яка прогрiє примiщення не менше, нiж на 40 градусiв. Пiсля цього можете смiливо розмотувати плiвку, головне не пiдносити її близько до джерела тепла.
Пiсля приготувань можна приступати до крiплення натяжної стелi своїми руками. Монтаж слiд починати з основного кута (вiдзначений на самiй плiвцi), потiм йде крiплення протилежного кутка. Пiсля закрiплення чотирьох кутiв необхiдно до центру закрiплювати бiчнi сторони. Для гарного крiплення плiвки вона повиннi бути прогрiта до 60 градусiв. Така схема монтажу призначена для плiвки ПВХ, а для тканинних стель дещо iнша схема. В першу чергу крiпляться бiчнi сторони, а потiм справа йде за кутами.
Ми розповiли про монтаж натяжної стелi своїми руками. Варто запам'ятати, що складнi конструкцiї стель з опалювальними трубами, багаторiвневими конфiгурацiями варто довiрити професiоналу.
Сподiваємося, що та стаття допоможе натягнути стелю самостiйно.
4-08-2018, 08:42
151 просмотров
[/group]