» » Способи управлiння розумним будинком »Економiка та будiвництво

Способи управлiння розумним будинком »Економiка та будiвництво

Способи управлiння розумним будинком »Економiка та будiвництво
Стацiонарна панель - основний спосiб управлiння системою, який дозволяє повноцiнно працювати з усiма функцiональними можливостями системи. Призначена вона для введення iнформацiї в систему i її вiдображення. Також iснують пульти дистанцiйного управлiння, якi дозволяють управляти всiма режимами i здiйснювати управлiння всiма компонентами системи, не залежно вiд вашого мiсцезнаходження.

У кожному будинку є комп'ютер. Управлiння розумним будинком через ПК - один з найпоширенiших способiв контролю над розумним будинком. Спецiальне програмне забезпечення, яке працює спiльно з Windows, дозволить включати i вимикати певнi режими системи, а так само здiйснювати настройку роботи системи.

Для управлiння розумним будинком з офiсу, машини, або iншого вiддаленого мiсця використовується Internet. За допомогою електронної пошти здiйснюється передача необхiдних команд на центральний пульт системи. Пiсля авторизацiї та отримання прав доступу до системи, ви зможете з легкiстю управляти всiма функцiями розумного будинку з будь-якої точки свiту.

Для тих, у кого немає можливостi своєчасно пiдключитися до мережi Internet - розроблений спосiб управлiння системою через SMS-повiдомлення. За допомогою декiлькох команд вiдправлених з мобiльного телефону можна повнiстю пiдготувати будинок або квартиру до свого приїзду. У теж час, розумний будинок завжди поставить вас до вiдома про те, що вiдбувається у вашому будинку пiд час вашої вiдсутностi.
27-12-2018, 14:11
184 просмотров
[/group]