» » Корпус №14 в Індiї »Економiка та будiвництво

Корпус №14 в Індiї »Економiка та будiвництво

Корпус №14 в Індiї »Економiка та будiвництво
У мiстi Бангалор компанiя Cisco створила найрозумнiший будинок в iсторiї Індiї. Будова офiсного типу отримало назву корпус «№ 14». Площа будiвлi понад двадцять тисяч квадратних метрiв, а мiсткiсть до двох тисяч спiвробiтникiв.

Корпус № 14 також використовується для демонстрацiйних презентацiй всiх можливостей сучасних iнтелектуальних будiвель. Центральний пульт управлiння покаже, наскiльки ефективно функцiонують всi пiдсистеми будiвлi та як зiбрати всю необхiдну iнформацiю про будiвлю за допомогою монiторингу. Кожен потенцiйний клiєнт має можливiсть побачити на власнi очi, на що здатний розумний будинок.

Інфраструктуру будiвлi можна роздiлити на кiлька основних елементiв: IP-мережу i Cisco Networking Building Mediator. IP-мережу здiйснює з'єднання понад 5 тисяч точок будiвлi в єдине цiле, також дозволяє управляти всiма пристроями. Технологiя Cisco Networking Building Mediator використовується для об'єднання всiх рiзнорiдних систем мiж собою.

За допомогою сучасних технологiй Cisco з'явилася можливiсть управлiння практично будь-якими пристроями i системами в будiвлi, починаючи вiд освiтлення i закiнчуючи лiфтом, дверима, камерами спостереження i т.д. Центральна панель пiд назвою Green Aware покаже рiвень споживання електроенергiї всiма системами, розбитими на секцiї.
10-05-2017, 14:02
180 просмотров
[/group]