Компанiя ABB »Економiка та будiвництво

Компанiя ABB »Економiка та будiвництво
Першого сiчня 1988 вiдбулося об'єднання шведської корпорацiї ACEA i компанiї Brown Boveri. Незабаром це об'єднання перетворилося на одну з найбiльших свiтових i європейських електротехнiчних груп. На нашому ринку АВВ має розвинену мережу дилерiв i своє представництво. Виробник надає весь спектр електроустановочних виробiв.

Асортимент компанiї АВВ складається з iстотної кiлькостi пристроїв: датчикiв руху, механiзмiв управлiння жалюзi, регуляторiв освiтлення, систем дистанцiйного керування, таймерiв, свiтлових сигналiзаторiв, датчикiв освiтленостi, розбиття скла i т.п. Також в АВВ можна придбати комплексну систему розумного будинку ABB i-bus EIB. Серед елементiв цiєї системи iснують запатентованi пристрої, що не мають аналогiв у свiтi. Наприклад, багатофункцiональний пятiклавiшний вимикач Busch-triton. Вiн дозволяє користувачевi запрограмувати чотири свiтлових сценарiю, крiм того, вiн має вбудований ІЧ-приймач, чотири температурнi режими, пiдсвiчування i екран для вiдображення температури в примiщеннi.

Датчик EIB-Presence Detector, на вiдмiну вiд аналогiв, застосовується не тiльки для фiксацiї руху, а й дозволить змiнити температурний режим в примiщеннi.

Виробник забезпечує випуск надiйного устаткування, що отримав високу оцiнку покупцiв усього свiту.
14-01-2018, 08:54
153 просмотров
[/group]