» » Елементарнiсть розумного будинку »Економiка та будiвництво

Елементарнiсть розумного будинку »Економiка та будiвництво

Елементарнiсть розумного будинку »Економiка та будiвництво
Традицiйно, система розумний будинок складається з виконавчих пристроїв i датчикiв, якi передають iнформацiю. Як приклад давайте проаналiзуємо роботу холодильника, при вiдкриттi дверей якого загоряється лампочка. Кнопка, яка контролює стан дверей - це датчик, а лампочка - це виконавчий пристрiй.

Все дуже просто, тiльки от iнтелектуальнi системи складаються з програмованих пристроїв, а всi функцiї виконується за певним сценарiєм, або при необхiдностi. На подiбних елементарних принципах побудована робота i сучасних систем автоматизацiї управлiння будiвлею.

Встановивши в будинку один з компонентiв подiбної системи, вiн, звичайно ж, буде функцiонувати, але не на рiвнi iнтелектуальної системи, оскiльки будуть виконуватися окремi команди, i причому - незалежно один вiд одного. Для злагодженої роботи системи, всi її компоненти необхiдно об'єднати в єдину мережу i пiдключити до центрального процесора, через який можна стежити за станом всiх приладiв одночасно. За допомогою панелi керування можна створювати певнi сценарiї i команди для системи, якi здiйснюються за допомогою процесора. Певнi команди i сигнали можуть передавати процесору також рiзнi датчики, без яких не обiйтися в розумному будинку.
29-09-2018, 18:59
420 просмотров
[/group]