» » Оренда розумного офiсу »Економiка та будiвництво

Оренда розумного офiсу »Економiка та будiвництво

Оренда розумного офiсу »Економiка та будiвництво
У великих мiстах кiлькiсть бiзнес-центрiв з кожним роком iнтенсивно збiльшується. Всi цi будiвлi здаються в оренду рiзним компанiям. Висока конкуренцiя в цiй сферi є основною перешкодою, тому порожнi коридори i закритi примiщення - природне явище.

Для пiдвищення конкурентоспроможностi бiзнес-центри практикують оренду розумних примiщень, для того щоб бути комерцiйно вигiдними для клiєнтiв. Розумний офiс є втiленням iнновацiйних iдей, завдяки яким оренда ставати набагато вигiднiше. Витрати на експлуатацiю розумного офiсу до 30% нижче вiд звичайних примiщень, оскiльки використовується економiчний режим роботи всього обладнання. Оренда сучасного офiсу не тiльки зменшує витрати, але i створює успiшний iмiдж для компанiї.

Система автоматизацiї оптимiзує функцiонування всiх сервiсних служб, гарантуючи комфортнi та безпечнi умови перебування в таких будiвлях. Адже всi пiдсистеми працюють бiльш надiйно, своєчасно iнформуючи про виникнення неполадок, що дозволяє швидко вiдреагувати на їх усунення, тим самим запобiгаючи аварiйнi ситуацiї.

За допомогою сучасних технологiй в розумному бiзнес-центрi значно пiдвищується продуктивнiсть працi обслуговуючого персоналу i вiдповiдно спiвробiтникiв.
11-07-2018, 00:49
156 просмотров
[/group]