Сходи »Все про будiвництво та ремонт

Зробити гарну лестнiцу- це складна архiтектурна завдання.
Генрi Уоттон

Лестнiца- це складна конструкцiя, яка повинна не тiльки прикрашати будинок, але i бути безпечною для його жителiв.
- Щоб уникнути травм i падiнь зi сходiв, покрийте сходинки абразивної фарбою, гумою або килимком. Нiколи не натирайте сходинки сходiв мастикою, вони стануть слизькими. Безпечними сходинки вважаються тодi коли проступи мають ширину вiд 250мм. Ухил сходового маршу, повинен бути не бiльше 40 градусiв. Висота кожної сходинки повинна бути абсолютно однаковою. Сходи »Все про будiвництво та ремонт
- Величезне значення необхiдно надати поручнiв, якi повиннi бути обов'язково надiйно закрiпленi. Висота перил повинна становити вiд 84 до 100см. Вiдстань мiж стiйками перил повинна бути не бiльше 100мм, щоб мiж ними не змiг проскачiть дитина.
Пристрiй прямий дерев'яних сходiв
- Існує два правила за якими роблять сходовi маршi, це ширина проступи i висота подступенка.
- Ширина проступи це ширина сходинки, а висота подступенка це вертикальна вiдстань мiж верхнiми площинами всiх сходинок.
- Будiвельнi правила диктують точнi розмiри, якi обов'язково повиннi прийматися при влаштуваннi будь сходiв. Згiдно з ними висота подступенка повинна бути не бiльше 220мм, а ширина проступи не менше 220мм.
- Спочатку необхiдно розрахувати розмiри сходового маршу. Для цього вибираємо ширину подступенка приблизно 200мм i дiлимо її на на загальну висоту сходового маршу вiд пiдлоги до стелi. Тепер дiлимо загальну висоту сходового маршу на отримане число ступенiв, дробове число необхiдно округлити -це i буде висотою подступенка.
- Наступна дiя, вибiр зручної ширини проступи. Множимо цей вибiр на число полступенков мiнус один, i вийти довжина горизонтальної поверхнi сходового маршу.
- Починати роботу з виготовлення дерев'яних сходiв неодходимо з виготовлення шаблону сходинки.
- Проступи i подступенки крепяться на тятиви це довгi дошки, в яких є пази. Тятиви повиннi бути такої ширини, щоб над сходинками i пiд ними залишалися смуги шириною не менше 50мм. Для шнурiв використовуються дошки шириною 225-275мм i товщиною 32-50мм.
- Виготовляємо трафарет для пазiв. Для цього до прямокутного шматка фанери розмiром 350х600мм i товщиною 12мм прибиваємо два бруска паралельно один до одного, перетином 25х50мм. А вiдстань мiж ними має дорiвнювати ширинi тятиви.
- Пази на тятивi виготовляються за допомогою фрезерної машинки. Фрезою прорежте тятиву на глибину 14мм за два проходи. Точно також виконуємо пази на всiх проступях кожної тятиви. Завершуємо операцiю обробивши кути пазiв долотом.
- Йдемо далi побготовка проступей i подступенков.
- Проступи виготовляють з будь-якої деревини. Товщина проступей повинна бути не менше 32мм для сходiв шириною 600мм i 38мм для сходiв шириною 800мм. Довжина подступенков повинна бути рiвна ширинi сходiв.
- Збираємо сходинки, розташовуючи подступенки на вiдстанi 25мм вiд краю проступи. Для цього покладiть пiд проступь товстий брусок i приклейте проступь до подступенку клеєм ПВА. Остаточно закрiпити сходинку можна за допомогою чотирьох цвяхiв.
- Зiбравши всi сходинки, приступаємо до складання сходiв. Приклеюємо ступенi до тятиви намазав клеєм ПВА торцi сходинок. Тепер змастiть клеєм протилежнi торцi проступей i наданьте на ступенi другу тятиву. Сходи »Все про будiвництво та ремонт
- Готову сходи встановiть в отворi. Тятиви сходи повиннi розташовуватися на одному рiвнi. Верх тятив закрiплюємо кронштейнами. Уздовж тятиви примикає до стiни, на однаковим вiдстанi один вiд одного просвердлите допомiжнi отвори, а потiм прикрiплюємо тятиву до стiни за допомогою шурупiв.
- Тепер прикрiпiть тятиви до пiдлоги. Це не важко якщо пiдлога дерев'яна. Якщо пiдлога бетонна, то пiд тятиви устонавливается опорний брусок перетином 50х100мм. Прибравши балку, просвердлите в бетонi отвори свердлом, встановiть в пiдготовленi отвори дерев'янi пробки i забийте їх. Повертаємо балку на мiсце i прикрiплюємо її до пiдлоги шурупами.
Установка огорожi
- Вiд бруска перетином 75х100мм вiдрiжте двi стiйки i прикрiпiть їх iз зовнiшнього боку тятиви. Одна стiйка повинна розташовуватися вгорi, а iнша внизу сходового маршу. Вони повиннi бути обсалютно вертикальними. Потiм в серединi маршу прикрiпiть третю стiйку з бруска перетином 50х100мм.
- Виготовляємо поручень. Вiдпиляєте вiд дошки перетином 150х37мм три вiдрiзки кожен довжиною з сходовий марш. Один з них буде поручнем. Дошки закрiпiть на стiйках на однаковiй вiдстанi один вiд одного.
- Простежте щоб верхнiй край поручня знаходився на висотi вiд 800 до 1000мм вiд ступенiв. Опорнi стiйки завжди роблять вище поручнiв приблизно на 50мм. Центральна стiйка не повинна виступати над поручнем.
1-08-2018, 04:44
158 просмотров
[/group]