» » ONE-NET - бездротовий протокол автоматизацiї будiвель »Економiка та будiвництво

ONE-NET - бездротовий протокол автоматизацiї будiвель »Економiка та будiвництво

ONE-NET - бездротовий протокол автоматизацiї будiвель »Економiка та будiвництво
Для автоматизацiї будiвель розроблений цiлий ряд протоколiв i стандартiв. По каналах передачi даних їх можна роздiлити на дротовi i бездротовi. Вiд специфiки протоколу залежать можливi варiанти топологiї мережi, кiлькiсть i характер пристроїв в нiй, а також такi параметри, як швидкiсть передачi, дуплексне i шифрування даних.

У цiй статтi ми розповiмо про бездротовому вiдкритому протоколi ONE-NET, який розроблений спецiально для побудови мереж, автоматизацiї будiвель та управлiння розподiленими об'єктами.

Робота бездротових протоколiв в будiвлях i на щiльно забудованих територiях ускладнена великою кiлькiстю перешкод у виглядi стiн i перекриттiв. Деякi бездротовi стандарти, наприклад, ІК i Bluetooth, в таких умовах втрачають свої властивостi повнiстю або суттєво. У iнших, наприклад, Wi-Fi, знижується швидкiсть i дальнiсть передачi даних. ONE-NET також втрачає частину своїх властивостей, але при цьому порiвняно з Wi-Fi у нього бiльше дальнiсть, але менше швидкiсть передачi.

На вiдкритому просторi ONE-NET працює на вiдстанi до 500 метрiв, а в примiщеннях - до 100. Для потокової i пакетної передачi даних використовуються рiзнi способи шифрування. XTEA8 i XTEA32 вiдповiдно. Всi данi без винятку шифруються.

ONE-NET працює у вiльному дiапазонi частот вiд 865 до 868 мегагерц. Швидкiсть передачi даних до 230 кiлобiт на секунду. У порiвняннi з Wi-Fi чiпи ONE-NET бiльш енергоефективнi. ONE-NET трансивери здатнi пропрацювати до п'яти рокiв вiд однiєї пальчикової батарейки.

В альянс ONE-NET входять такi виробники сумiсного обладнання, як Texas Instruments i Semtech. У листопадi 2010 року компанiя анонсувала нового партнера альянсу - вiдомого виробника модемiв, мережевий периферiї, бездротових пристроїв, факс-машин i устаткування для цифрового вiдео - Conexant.

Протокол ONE-NET активно використовують розробники проектiв i виробники електронiки для розумного будинку.
16-01-2018, 12:03
147 просмотров
[/group]