» » Охоронна сигналiзацiя - невiд'ємна складова розумного будинку »Економiка та будiвництво

Охоронна сигналiзацiя - невiд'ємна складова розумного будинку »Економiка та будiвництво

Охоронна сигналiзацiя - невiд'ємна складова розумного будинку »Економiка та будiвництво

Не секрет, що першою причиною для оснащення системою розумного будинку свого житла для абсолютної бiльшостi людей є його надiйнi елементи безпеки.

За великим рахунком розумний будинок можна смiливо назвати унiверсальним захисником. Одна з важливих його складових - охоронна сигналiзацiя. Саме вона вiдповiдає за своєчасне iнформування вiддiлу позавiдомчої охорони, або служби безпеки про несанкцiоновану спробу проникнення в об'єкт замовника.

Тут слiд зазначити, що охороннi сигналiзацiї розумного будинку дещо вiдрiзняються вiд типових датчикiв. Так, вони повиннi вiдповiдати цiлому ряду обов'язкових умов i виконувати широкий перелiк функцiй.

На що здатна охоронна сигналiзацiя розумного будинку? По-перше, вона здiйснює контроль за несправнiстю сповiщувачiв, стежить за спробами проникнення в об'єкт, а також виконує його сканування.

По-друге, охоронна сигналiзацiя розумного будинку здатна визначати конкретне мiсце, через яке намагаються проникнути зловмисники i моментально передавати цi данi у вiдповiднi служби.

По-третє, вона забезпечує централiзовану постановку i зняття з охорони кожної зони сигналiзацiї з поста охорони.

По-четверте, охоронна сигналiзацiя розумного будинку запам'ятовує деталi непередбачених обставин, а в своїй роботi використовує цiлий комплекс датчикiв, починаючи з акустичних i закiнчуючи ультразвуковими.
25-10-2018, 00:24
162 просмотров
[/group]