» » Самий розумний будинок у свiтi »Економiка та будiвництво

Самий розумний будинок у свiтi »Економiка та будiвництво

Самий розумний будинок у свiтi »Економiка та будiвництво

Інтелектуальнi будiвлi стають з кожним днем ??ще популярнiшим. У США «нерозумнi» споруди давно вже не будують. Метою сучасних будiвель, насамперед, є високий рiвень комфорту та ресурсозбереження.

Вперше розумний будинок був побудований в 1989 роцi, для японського професора Кена Сакамури в Токiо. Незвичайна споруда було названо як «Будинок трону». Клiматичнi датчики автоматично регулювали температуру будiвлi, i була створена централiзована система управлiння домашньою технiкою.

Сьогоднi, найвiдомiшим i дорогим розумним будiвлею є спорудження в США, на споруду витрачено бiльш нiж $ 100 млн. Будiвля була спроектована для вiдомого творця Microsoft на iм'я Бiлл Гейтс. Багатоповерхову споруду, оснащене новiтнiми технологiями. У хай-тек будiвлi розроблено комп'ютерне управлiння всiм iнженерним устаткуванням, пiдтримуються оптимальнi клiматичнi умови для кожного примiщення. При входi в житловий комплекс, кожен вiдвiдувач отримує iндивiдуальний електричний значок, який сприяє пiдключенню до всiх iнформацiйних служб будинку. Датчики системи отримують сигнал про мiсцезнаходження гостя i про всiх його побажаннях за допомогою дистанцiйного керування або голосової команди. Натисненням однiєї кнопки знаходимо вiд бажаного сценарiю освiтлення до супроводу гостей пiд їх улюблених музичнi композицiї.

До найпопулярнiших iнтелектуальним будiвлям ще можна вiднести - Рокфеллер Центр i будiвлю ООН в Нью-Йорку.
10-07-2017, 11:49
156 просмотров
[/group]