» » Пасивний будинок »Економiка та будiвництво

Пасивний будинок »Економiка та будiвництво

Пасивний будинок »Економiка та будiвництво

Один iз способiв знизити вартiсть будинку - зменшити витрати на його утримання. І межа тут не дорiвнює нулю. Але про це ми розповiмо в наступнiй статтi.

Пасивний будинок, який також називають Екобудинки - енергоефективне будiвлю. Вимiрюється ця ефективнiсть у споживаннi кiловат на годину на метр квадратний. Пасивний будинок проектують з урахуванням максимального зниження втрат енергiї i будують з вiдповiдних матерiалiв. Як правило, використовують багатошарову зовнiшню i внутрiшню теплоiзоляцiї, колектори сонячної радiацiї, пiдземнi терморекуператори i т.д.

Пасивний будинок в Європi споживає до 40 кВт * год / м2 енергiї. Звичайний будинок в 3-4 рази бiльше. Для Росiї цей показник ще вищий. Екодiм дорожче звичайного будинок. Але вiн окупає себе в середньому за 7-10 рокiв.

Ідеальний пасивний будинок влiтку не дає повiтрю сильно нагрiватися, а взимку утримує тепло всерединi будiвлi. У реальних умовах при необхiдностi використовують мiнiмальнiй потужностi активнi елементи пiдтримки клiмату та iже з ними.

Пасивний будинок здатний збирати енергiю з руху мешканцiв через сенсори в пiдлозi. Використовувати енергiю сонячних панелей, якi здатнi змiнювати кут нахилу i повороту в залежностi вiд сезонних клiматичних особливостей в данiй мiсцевостi. Також екобудинок увазi використання альтернативних джерел енергiї та розумне використання активних елементiв.

А тепер уявiть, що ваш будинок не просто заощаджує енергiю, а значить i вашi грошi, але ще й виробляє її. Так, це реально! І бiльше того, в деяких європейських країнах власникам таких будинкiв держава платить за вироблену енергiю.

Такi будинки називаються активними, i про це докладнiше читайте в нашiй наступнiй статтi.
20-07-2017, 14:35
142 просмотров
[/group]