» » Вiдновлення бетонного покриття »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вiдновлення бетонного покриття »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вiдновлення бетонного покриття »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Основною проблемою при вiдновленнi бетонного покриття є стан поверхнi в даний момент: наявнiсть прихованих i явних дефектiв - це i трiщини, i вiдколи, i вибоїни, наявнiсть ослабленого поверхневого шару або якого-небудь перекриття. Для вiдновлення бетонного покриття може бути використаний системний пiдхiд, який дозволить усунути перерахованi вище дефекти. Такий комплексний пiдхiд увазi використання матерiалiв для хiмiчного полiпшення поверхнi. При такiй обробцi властивостi бетонної пiдлоги збiльшать стiйкiсть до вологи i до бiльшостi хiмiчних сполук.

Це вiдновлення не змiнить якiсть або текстуру поверхнi. Але при цьому обов'язково слiд врахувати, що для отримання декоративного виду вiдновленню бетонного покриття повинна передувати попередня пiдготовка поверхнi. Почати експлуатувати такий ол можна вже через добу або двi доби пiсля нанесення пропiткi.Виполняется приблизно такий комплекс робiт: вiдшлiфовування старої пiдлоги на глибину до десяти мiлiметрiв. вiдшлiфовування проводиться шлiфувально-мозаїчними, фрезерними машинами. Наявнi трiщини "розшиваються" i заповнюються новим ремонтним складом, вiддаляється пил i ретельно промивається вiдшлiфований пiдлогу. Далi вiдбувається просочення бетону знепилюючих i упрочняющими складами, до нанесення просочення бетонну пiдлогу необхiдно просочити чистою прохолодною водою. Заключна стадiя ремонту - це очищення i видалення з поверхнi залишкiв просочення за допомогою води, клоччя i ветошi.Ремонт статi - це рiч досить поширена.

Коли бюджетом не передбачена замiна або коли не можна звiльнити примiщення через безперервного виробництва, наприклад, проблема ремонту бетонної пiдлоги вийде на перший план. Питання з ремонтом виникне при появi сильних дефектiв i при втратi покриттям пiдлоги експлуатацiйних i механiчних властивостей. Така пiдлога втрачає свiй вигляд, з'являються вибоїни, нерiвностi, збiльшується кiлькiсть пилу i вiдбувається поступове руйнування пола.В разi виникнення подiбних проблем найкращим рiшенням стане термiновий ремонт пiдлог за допомогою полiмерних покриттiв.

Для цього, як вже зазначено було вище, повиннi бути використанi матерiали декiлькох типiв - це полiмерна просочення, яка глибоко прiнiкнет в бетонну пiдлогу, фарба для бетонної пiдлоги, що захищає бетон зовнi.

20-07-2017, 14:59
164 просмотров
[/group]