» » Скiльки полiмерних труб потрiбно в ЦФО? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Скiльки полiмерних труб потрiбно в ЦФО? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Скiльки полiмерних труб потрiбно в ЦФО? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Актуальний потенцiал ринку зовнiшнiх трубопроводiв в Центральному ФО становить 90333 тонни труб з полiетилену i 13 714 тонн труб з полiпропiлену. Актуальний потенцiал ринку внутрiшнiх iнженерних систем в Центральному ФО становить 5200 тонн труб з полiетилену i 8440 тонн труб з полiпропiлену. Актуальний потенцiал - це сукупнiсть актуального потенцiалу споживання труб для зовнiшнiх трубопроводiв i внутрiшнiх iнженерних мереж. Структура актуального потенцiалу попиту полiетиленових труб в Центральному ФО явно показує домiнування зовнiшнiх систем - їх частка в сукупному актуальному потенцiалi становить 89,1%.

Домiнування внутрiшнiх систем трубопроводiв в сукупному актуальному потенцiал використання полiпропiленових труб також значно - їх частка становить 70,7%. Отже, ринок полiетиленових труб Центрального ФО кiлькiсно у великих обсягах може збiльшуватися тiльки в сферi зовнiшнiх трубопроводiв, в той час, як ринок полiпропiленових труб - i в сферi внутрiшнiх, i у сферi зовнiшнiх iнженерних систем. У зовнiшнiх трубопроводах труби з ПП можна використовувати тiльки в каналiзацiйних системах.

Отже, у зовнiшнiх мережах полiпропiленовi труби в повному обсязi конкурують з полiетиленовими, володiючи загальним потенцiалом збуту. У внутрiшнiх мережах полiетиленовi системи не конкурують з полiпропiленовими у сферi газопостачання, а полiпропiленовi з полiетиленовими - у сферi гарячого водопостачання та опалення. Конкуренцiя полiетиленових та полiпропiленових внутрiшнiх трубопроводiв вiдбувається у сферi каналiзацiї та холодного водопостачання. Детальнiше з аналiзом попиту на полiетиленовi та полiпропiленовi труби в Центральному федеральному окрузi - протяжнiстю, структурою, рiвнем зносу, обсягами ремонтних робiт внутрiшнiх i зовнiшнiх трубопроводiв, введенням в дiю нових трубопроводiв, потенцiалом використання, а також iз спiввiдношенням попиту i пропозицiї на полiмернi труби, - можете познайомитися в звiтi Академiї кон'юнктури Промислових Ринкiв "Споживання полiетиленових та полiпропiленових труб в ЦФО". Автор: Академiя кон'юнктури Промислових Ринкiв Тел .: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70 E-mail: mail@akpr.ru Про автора: Академiя кон'юнктури Промислових Ринкiв надає три види послуг, пов'язаних з аналiзом ринкiв, технологiй та проектiв у промислових галузях - проведення маркетингових дослiджень, розробка ТЕО i бiзнес-планiв iнвестицiйних проектiв. · Маркетинговi дослiдження · Технiко-економiчне обґрунтування · Бiзнес-планування

5-01-2019, 17:08
171 просмотров
[/group]