» » Руйнiвна сила цiлющої вологи »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Руйнiвна сила цiлющої вологи »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Руйнiвна сила цiлющої вологи »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Пiдвищена вологiсть в житлових примiщеннях в останнi десятилiття - предмет пильної уваги органiв охорони здоров'я в європейських країнах. Традицiйно прiоритетними в будiвництвi завжди були проблеми теплозахисту i шумоiзоляцiї. Пiдвищена вологiсть в житлових примiщеннях в останнi десятилiття - предмет пильної уваги органiв охорони здоров'я в європейських країнах. Традицiйно прiоритетними в будiвництвi завжди були проблеми теплозахисту i шумоiзоляцiї.

Енергетична криза 70-х рокiв у Нiмеччинi призвiв до розробки систем теплоiзолюючих вiкон як одного з напрямкiв енергозберiгаючих технологiй. Наслiдком нововведення стало зниження функцiй природної вентиляцiї та пiдвищення вологостi всерединi примiщень. Висока вологiсть у примiщеннях - причина появи затхлостi, розмноження колонiй грибкової цвiлi. Небезпечна, власне, не сама цвiль, а мiльйони спор, якi населяють повiтря i потрапляють в дихальнi шляхи i систему кровообiгу. Особливо гостро реагують на це дiти, лiтнi люди, люди з ослабленим iмунiтетом i схильнi до алергiчних захворювань.

Це, насамперед, захворювання дихальних шляхiв, у тому числi i бронхолегеневi, це захворювання шкiри та опорно-рухової системи. Пiдвищена вологiсть характерна для заглиблених примiщень: цокольних поверхiв i особливо пiдвалiв. Руйнiвна вплив води на споруди з цегли та бетону - факт вiдомий, бо цi матерiали мають розгалужену капiлярно-пористу структуру. Проникаюча в споруди грунтова вода зменшує несучу здатнiсть бетону i цегли за рахунок вимивання вiльної вапна i процесiв заморожування-розморожування.

Руйнiвна сила цiлющої вологи »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Крiм того, у ґрунтовiй водi мiстяться домiшки солей: хлоридiв, сульфатiв i гiдрокарбонатiв. Крiсталлiзуясь i гiдратiруясь в порах, солi багато разiв збiльшуються в обсязi, що веде в пiдсумку до деструкцiї матерiалу несучих елементiв, сприяє деформацiї оздоблювальних покриттiв. Атмосфернi опади в промислових центрах мiстять домiшки кислот (за рахунок промислових викидiв кислих газiв), а також надлишок вуглекислоти, тому, крiм заморожує дiї, руйнують хiмiчну структуру бетону i мармуру. Проблема захисту матерiалу вiд впливу води i вологи вирiшується рiзними способами гiдроiзоляцiї та гiдрофобiзацiї (водоотталкивания).

Руйнiвна сила цiлющої вологи »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Незважаючи на наявнiсть великої кiлькостi публiкацiй, енергiйної реклами та рясного асортименту матерiалiв, гiдроiзоляцiйнi проблеми вирiшуються переважно застосуванням стеклогiдроiзол, що не спасителя, зокрема, вiд пiдпору грунтових вод, i неефективно дiючих гидрофобизаторов (переважно на воднiй основi). Кому i навiщо потрiбна гiдроiзоляцiя Гiдроiзоляцiя - це захист вiд вологи, перепона, виконана щоб уникнути руйнування будiвельних конструкцiй i утеплюючих матерiалiв, утворення цвiлi, грибкiв i iржi. Це дуже необхiдний момент в будiвельнiй справi. За даними, отриманими фахiвцями, близько 70% всiєї пiдземної гiдроiзоляцiї протiкає. Це свiдчить про те, що багато хто не знає, чим i як потрiбно iзолювати фундамент будiвель i примiщення, що знаходяться пiд землею (пiдвали, гаражi тощо).

Для забудовника гiдроiзоляцiя пiдземної частини споруди часто має "абстрактне" значення. Особливо, якщо, копнувши на дiлянцi, вiн не виявляє на рiвнi передбачуваного фундаменту нiякої води. У такому випадку робиться висновок, що гiдроiзоляцiя - тiльки зайвi витрати, якi норовлять з нього "здерти" спритнi будiвельники, домовившись з проектувальником. Якщо проектувальник вже дуже наполягає, то вибирають матерiал подешевше. Наприклад, якщо вода знаходиться на глибинi шести метрiв, замовники iнодi погоджується на гiдроiзоляцiю фарбою, яка, безумовно, не зупинить текти.

13-05-2018, 06:27
415 просмотров
[/group]