» » Технiка безпеки при виробництвi штукатурних, малярних та оздоблювальних робiт. Актуальнi питання. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Технiка безпеки при виробництвi штукатурних, малярних та оздоблювальних робiт. Актуальнi питання. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Технiка безпеки при виробництвi штукатурних, малярних та оздоблювальних робiт. Актуальнi питання. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Не тiльки знати, а й дотримуватися правил безпечної виробництва внутрiшнiх опоряджувальних робiт - це не побажання, це обов'язок. Адже в разi порушень мова йде не тiльки про здоров'я, але часто i про життя. Навiть при таких, здавалося б, безпечних (що втiм, оманливе) видах робiт як малярнi, штукатурнi iснує i обов'язкова для виконання технiка безпеки при штукатурних роботах i технiка безпеки при малярних роботах. У чому полягає технiка безпеки при штукатурних роботах i технiка безпеки при малярних оздоблювальних роботах у внутрiшнiх примiщеннях? 1. Це суворе дотримання заходiв безпеки при роботi з вогненебезпечними матерiалами, такими як бензин, нитролаки, скипидар, i т. Д. Зберiгатися такi матерiали повиннi в примiщеннях з високим рiвнем вогнестiйкостi. 2. При внутрiшнiх опоряджувальних малярних роботах необхiдно забезпечити природну або штучну вентиляцiю.

Бензол або свинцевi бiлила як розчинник застосовувати забороняється. 3. Якщо при фарбуваннi застосовуються матерiали, якi утворюють небезпечнi летючi пари, то повиннi бути прийнятi проти їх самозаймання або вибуху. 4. При роботi з фарбами, особливо отруйними обов'язкове застосування респiраторiв. 5. Робота з несправним iнструментом суворо заборонено, iнструменти зберiгаються в спецiальних iнструментальних ящиках щоб уникнути падiння з висоти, що може призвести до поранень людей. 6. Фарби з домiшками повиннi зберiгатися в провiтрюваних примiщеннях. 7. Настил для малярних робiт не може бути менше 1 м завширшки. Не можна влаштовувати настил на бочках, цеглинах або настил з однiєї або двох дощок, покладених на козли.

Технiка безпеки при виробництвi штукатурних, малярних та оздоблювальних робiт. Актуальнi питання. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн 8. Нижнiй кiнець приставних сходiв необхiдно фiксувати для уникнення її зсуву. Розсувнi драбини повиннi бути забезпеченi мiцним крiпленням. 9. У примiщеннi необхiдно мати аптечку з перев'язувальними засобами та медикаментами. Звичайно, це не все, що включає в себе технiка безпеки при штукатурних роботах i технiка безпеки при малярних роботах. Але це тi елементарнi правила технiки безпеки, якi допоможуть зберегти ваше здоров'я.

9-07-2017, 21:09
148 просмотров
[/group]