» » Основнi переваги стель, виконаних на основi натяжних методик »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Основнi переваги стель, виконаних на основi натяжних методик »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Стильне оформлення поверхнi стелi справедливо є найважливiшою складовою сучасного iнтер'єру. Протягом багатьох столiть ставлення обробникiв до оформлення верху примiщення серйозно змiнювалося - iснувала велика кiлькiсть методик, вiдповiдно до якого i проводилися подiбнi заходи. Довгий час благоустрiй плити перекриття здiйснювалося iз застосуванням сухих будiвельних сумiшей - розчинами на основi гiпсового в'яжучого усувалися нерiвностi iснуючої поверхнi. Не можна сказати, що подiбна технологiя вiдрiзнялася досконалiстю - просто, на той момент часу не iснувало конструкцiй, за допомогою яких було можливо провести роботи з належною якiстю.

Принципово новий пiдхiд до проведення оздоблювальних робiт пов'язаний з активним застосуванням на практицi натяжних методик. У даному випадку в якостi лицьової поверхнi виступала не як плита перекриття, а фальш-поверхня, виконана з ПВХ-плiвки або текстильного полотна.

Сучаснi пропонують свої послуги як приватним, так i корпоративним клiєнтам. Існує цiлий ряд причин, чому подiбнi методики стали мега популярними. По-перше, при виробництвi заходiв подiбним чином вiдпадає сама необхiднiсть вирiвнювати поверхню плити. Полотно натягується на деякому вiддаленнi вiд iснуючої площини - сталевi напрямнi монтуються на вертикальнi поверхнi на вiдстанi 5-7 см вiд плити перекриття.

По-друге, вдається серйозно скоротити час проведення робiт. Якщо шпаклювальними сумiшами вирiвнювання проводилося в кiлька етапiв, загальна тривалiсть циклу становила близько тижня, то шляхом використання натяжних технологiй роботу вдається закiнчити буквально за кiлька годин. Натягувати фальш-поверхню можна вже пiсля облаштування стiн i пiдлоги - монтаж стелi не можна вiднести до категорiї «брудних робiт».

По-третє, реалiзуючи на практицi подiбнi методики, вдається отримати стелi в широкому дiапазонi кольорiв. Жителi квартири можуть вiдмовитися вiд «набили оскому» бiлих варiантiв - на сторiнках спецiалiзованих ресурсiв помiщенi , оптимально вiдповiдних для оформлення тематичних iнтер'єрiв. Крiм того, фальш-поверхнi оптимально пiдходять для отримання багаторiвневих стель, стильних i витончених.

Сайт: www.leplafond.ru

5-08-2017, 19:15
120 просмотров
[/group]