» » Ремонт цегляної кладки »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Ремонт цегляної кладки »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Ремонт цегляної кладки »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Будь-яке будова рано чи пiзно приходить до точки руйнування, поговоримо про те, як виконати його ремонт. Мова пiде, зокрема, про цегляної кладке.1. Визначаємо ступiнь зносу цегляної кладки i фронт майбутнiх робiт. Слiд зрозумiти, є стiна несучої або допомiжної, щоб намiтити подальшу стратегiю проведення работ.2. Ремонт дiлянки стiни, яка не є несучою, можна виконати просто переклавши слабке мiсце. Цегла мiг згнити, розкришитися, ослабнути в результатi яких-небудь дiй.

Спочатку потрiбно вибити весь цегла, пiдлягає замiнi. Зробити це потрiбно таким чином, щоб вся стiна не обвалилося, а потiм працюйте акуратно. Потiм, не вiдкладаючи справу в довгий ящик, можна обробити отримане мiсце спецiальними складами, що запобiгають корозiї, змушують розчин i викласти цеглини заново.3. Звертайте увагу, що цегла i розчин повиннi бути такими ж, як i в основнiй цеглянiй кладцi, iнакше буде рiзне теплове розширення. 4. При ремонтi несучої стiни, стратегiя робiт буде iншою.

Вiдразу пiсля вирубування поганого матерiалу, варто встановити посилюючу перемичку, яка буде тримати на собi додаткову вагу, розподiляючи навантаження. 5. Щоб кладка була бiльш надiйною, використовуйте армуючої сiтки або арматуру. Вона встановлюється поверх кожного ряду кладки.

Ремонт цегляної кладки »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Сама кладка повинна укладатися як в горизонтальний, так i в вертикальний рiвень, не виходити за межi стени.6. Встановiть причину попередньої псування цегляної кладки i постарайтеся усунути її. Це може бути пiдтоплення - використовуйте гiдроiзоляцiю. Якщо причина пошкодження - поганий цегла, то це потрiбно враховувати. 7. Цегла, який Ви демонтували в результатi ремонту кладки, найкраще вiдправити в смiття, не використовуючи при подальших роботах. Демонтаж цегли найпростiше здiйснювати вiдбiйним молотком, великим перфоратором, але проводити це таким чином, щоб не почалася деформацiя всiєї стiни.

В крайньому випадку, доведеться дiставати цегла кувалдою. Якщо матерiал не хоче демонтуватися, подумайте, чи варто взагалi його трогать.8. Дотримуйтесь технiку безпеки, iнакше ремонт кладки може призвести до небажаних наслiдкiв.

25-07-2018, 21:14
179 просмотров
[/group]