» » Установка фартуха вентиляцiйної труби »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Установка фартуха вентиляцiйної труби »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Установка фартуха вентиляцiйної труби »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Вентиляцiйна труба здiйснює виведення з дому забрудненого повiтря через вентиляцiйнi решiтки, якими обладнанi у ваннiй, кухнi, пральнi та iнших примiщеннях, в яких немає вiкон, а також у будь-яких примiщеннях, в яких здiйснюється спалювання рiдких, твердих або газоподiбних палаючих речовин, наприклад - котельня . Повiтря з кожного примiщення виводиться у вентиляцiйний канал i закiнчується в оголовке труби двостороннiми бiчними випускними отворами. У мiсцях, де iснує ймовiрнiсть попадання вологи мiж матерiалами, встановлюють спецiальнi фартухи. Для кожного певного з'єднання потрiбно пiдбирати вiдповiдний фартух. Наприклад, навколо вентиляцiйних труб фартухи встановлюють на мiсцi їх стикування з покрiвлею. Цi мiсця стикiв найбiльш схильнi до потрапляння атмосферних опадiв. Частина фартуха повинна бути герметизирована в площинi даху, а iнша частина приблизно на 20 сантиметрiв повинна охоплювати вентиляцiйну трубу. Для того, щоб встановити фартух знадобиться наступнi матерiали й iнструменти: власне сам фартух, покрiвельна плитка, цемент, у разi його вiдсутностi, можна використовувати покрiвельну мастику, а також потрiбнi покрiвельнi гвоздi.Установка фартуха вентиляцiйної труби обов'язково повинна спиратися мiнiмум на одну покрiвельну плитку.

У зв'язку з цим потрiбно укладати покрiвельну плитку дуже щiльно до основи вентиляцiйної труби. Оштукатурена частина буде вiддiлятися вiд дощанiй частини фасаду дерев'яним бруском. Для того, щоб запобiгти проникнення вологи в стiну, брусок покривається виходять назовнi металевим формованим фартухом. Фартух заводиться по на 5 см в стiну над бруском, а далi покривається iзоляцiєю стiни. Подiбна деталь використовується над дверними i вiконними прорiзами, у випадку, якщо вони не захищенi звисом карниза. Фартух потрiбно встановлювати завжди, якщо довжина по вертикалi мiж карнизом i прорiзом бiльше чвертi довжини схилу самого карниза.

Установку фартуха вентиляцiйної труби здiйснюється також на краях площин стiн i даху. У даху з рулонних матерiалiв на перетинi потрiбно встановлювати перехiдний скошений брусок, для того, щоб покриття не мав прямих кутiв, якi сприяють до розривiв. Покриття заводиться в обшивку стiни на висоту не менше 15 см над скошеним бруском. Зверху встановлюється iзоляцiйна папiр так, щоб вона покривала 10 см краю килима.

Щоб вода, яка стiкає по покрiвлi, не пошкоджує зовнiшню обробку будинку, ця обробка повинна бути на вiдстанi вiд поверхнi покрiвлi не менше нiж на 5 см.С кожним шаром покрiвельної плитки встановлюється один лист фартуха, вiн гнеться пiд iзоляцiю обшивки. Зовнiшнi стiни вкривають фартухом настiльки, щоб було мiсце для доступу в разi потреби. Листи фартуха повиннi бути великими, це забезпечить якiсне перекриття на стiнi i на покрiвлi. Нахлест мiж листами по їх кромках має становити не менше 7,5 см.

А на ухилах даху позаду вентиляцiйної труби, фартух покрiвлi повинен пiднiматися по стiнцi труби, а також i по покрiвлi до точки, яка рiвна висотi фартуха кладки, але не менше 1,5 довжини самого краю покрiвельної плитки. По краях виворiтного боку фартуха укладається товстий шар цементу або мастики, в залежностi, що є в наявностi. Комiр фартуха надаватися на вентиляцiйну трубу i щiльно притискається до самої покрiвлi. Для повної герметичностi метал повинен бути без зазорiв i прилягати до вигинiв даху. Для забезпечення додаткової надiйностi, фартух фiксують покрiвельними цвяхами, їх вбивають по всьому периметру. Дуже уважно герметизують зазор мiж спiдницею вентиляцiйної труби i самим фартухом. Покрiвельної плиткою або iншим покрiвельним матерiалом обставляють фартух. Стики i капелюшки цвяхiв потрiбно добре обробити мастикою, цементом або iншим герметиком.

18-09-2018, 11:58
151 просмотров
[/group]