» » Монтаж систем зовнiшнього утеплення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Монтаж систем зовнiшнього утеплення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Монтаж систем зовнiшнього утеплення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Якiсть крiплення утеплювача в рiзних системах зовнiшнього утеплення є тим, вiд чого в кiнцевому пiдсумку залежить довговiчнiсть i надiйнiсть всiєї системи. При цьому даний крiплення виконується завуальовано i прихований таким чином, що для стороннього спостерiгача непомiтний. У бiльшостi випадкiв при монтажi зовнiшнiх теплоiзоляцiйних систем крiплення не розглядається як окремий елемент, що складається з механiчних пристроїв i механiзмiв. Вiн є важливою невiд'ємною частиною всього утеплювального комплексу в цiлому. При цьому робочий стан всього комплексу зберiгається тiльки в тому випадку, якщо всi елементи крiплення сумiснi один з одним.

Злагоджена робота всiх робiтникiв здатна гарантувати надiйне збереження тепла всерединi будiвлi на тривалий перiод. "Гриби" i клей Утеплювач у виглядi окремих плит з екструдованого пiнополiстиролу або мiнеральної вати в бiльшостi випадкiв монтується на стiну комбiнованим методом. У цьому випадку плитковий утеплювач спочатку фiксується на стiнi за допомогою спецiального клею, а вже потiм остаточно фiксується за допомогою дюбелiв. В результатi цiєї процедури виходить крiплення, що забезпечує подвiйну ступiнь надiйностi. При цьому перед закрiпленням дюбелем утеплювач обробляється клейовий масою, яка одночасно утримує його на вертикальнiй стiнi i забезпечує циркуляцiю потокiв холодного повiтря пiд плитами. Лише пiсля повного висихання клею проводиться остаточне крiплення утеплювача до стiни спецiальними декоративними дюбелями.

Монтаж систем зовнiшнього утеплення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Кожен з таких металевих дюбелiв має на кiнцi фланець у виглядi тарiлки. Саме завдяки такому зовнiшньому вигляду дюбелi отримали в побутi оригiнальна назва "тарiлчастi". "Гриби" при їх виробництвi розраховуються на вплив певних механiчних навантажень. При цьому розрахунок даних навантажень проводиться з урахуванням як власної ваги утеплювача, так i впливу на нього низьких температур, води i вiтрових навантажень.

Дюбель - один з головних елементiв крiпильної системи. Як вiдомо, дюбель при його установцi проходить через всi шари утеплювальної системи. Саме тому йому доводиться постiйно перебувати в агресивному середовищi, яке поширюється з боку всiх складових цiєї системи. Однiєю з умов ефективної i довговiчної роботи дюбеля в таких складних умовах є застосування при його виготовленнi оцинкованої або нержавiючої сталi. За такої умови конденсат, що утворюється на поверхнi крiплення, не здатний iстотно знизити надiйнiсть распорного елемента i гiльзи дюбеля. Фланець тарельчатого дюбеля виготовляється таким чином, щоб вiн по всiй своїй площi витримував все навантаження утеплювальної системи. Такi навантаження можуть виникати не тiльки при роботi дюбеля, але i вже в процесi установки утеплювача. При цьому фланець повинен не тiльки витримувати певний рiвень навантажень, але i сприяти високому рiвню його адгезiї з армуючим шаром утеплювальної системи.

Монтаж систем зовнiшнього утеплення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Для цих цiлей поверхню дюбеля виконується рифленою, а сама капелюшок має отвори. Завдяки цьому армована маса проникає в подшляпковое простiр дюбеля, збiльшуючи ступiнь його адгезiї. Варто враховувати, що для повної передбачуваностi поведiнки дюбеля в рiзних умовах експлуатацiї регламентується не тiльки його зовнiшнiй вигляд, але характеристики самого металу. Невiдповiднiсть нормам хоча б одного технiчного показника здатне привести до порушення якостi роботи всiєї утеплювальної системи в цiлому. Для прикладу, дюбель зобов'язаний мати низьку теплопровiднiсть. При невиконаннi цiєї умови знижується стiйкiсть всiєї системи до низьких температур.

21-07-2017, 12:42
390 просмотров
[/group]