Коли краще будувати? Природний цикл.

Будiвництво будинку

Будiвництво будь-якого будинку починається з побудови фундаменту, що включає в себе i землянi, i бетоннi роботи. Що й казати - в зимову пору року такi роботи досить утрудненi. Часто в груднi ще немає великих морозiв, i земля промерзає неглибоко, але вже до середини зими часом не вся технiка здатна обробити замерзлий ґрунт.
Коли краще будувати? Природний цикл.
Крiм цього, фундамент пiсля вiдтавання дасть велику осадку при навантаження його стiнами, нiж при будiвництвi будинку в лiтню пору року. З цiєї причини починати будувати будинок краще в сезон з квiтня по жовтень. Якщо фундамент планується з пiдвалом, то краще не зводити його пiд час весняного повноводдя, а дочекатися травня. Пiсля фундаменту будують стiни, робота над якими доводиться на все лiто, або навiть на осiнь-зиму, а часто i весну.

Що краще при будiвництвi будинку?

Як краще, скорiше завершити будiвельнi роботи влiтку-восени, а взимку зайнятися оздоблювальними роботами, або ж будувати взимку, а оздоблювальнi роботи розпочати навеснi? Це питання варто розглянути подробнее.Любой професiонал скаже, що кращий лiс - це зимовий лiс. Причина цьому явна - взимку вологiсть деревини низька, а значить, i усушка буде меншою. Здавалося б, ясним, що будувати треба взимку, i не буде жодних проблем, оскiльки взимку деревина якiснiше, i коштує дешевше. Однак тут є кiлька "але".

Недолiки будiвництва будинку взимку

Перше, взимку дерево доставляється на пилораму далеко не запечатано в полiетиленовому пакетi, закритому з усiх бокiв, а тягнеться по заметах, льоду, потiм воно лежить пiд снiгом. У вiдлигу снiг тане, деревина набирає вологу, знову замерзає, знову тане, i т.д.
Коли краще будувати? Природний цикл.
До моменту застосування, на будмайданчик потрапляє далеко не сухе дерево, а просочене вологою i замерзле. Також i монтаж стiни - не одноденне, i навiть не тижневе заняття. Замерзання змiнюється вiдлигою. Дерево вбирає вологу. Чи не просихає повноцiнно, тому що взимку вiдлиги короткi, а також вологiсть повiтря висока. Таким чином, деревина залишається вологою до самої весни.Хотя великим позитивним моментом взимку є те, що дерево не сiнеет.І друге. Пiсля спорудження стiн будинок комплектується дахом, закривається, починають робити стелi, пiдлогу, утеплюють. Цей перiод потрапляє на зимовi мiсяцi при рiчному будiвництвi стiн, або на початок весни при зимовому. Що трапиться, якщо обробка буде навеснi?
Коли краще будувати? Природний цикл.
Будинок закритий, пiд дiєю тепла деревина буде вiдтавати, вологiсть в примiщеннi буде пiдвищуватися. Сухi матерiали для обробки будуть сильно воложитися. В результатi цього поверхнi стiн будуть набухати, особливо це вiдноситься до тонкої вагонки. Простiше кажучи, в березнi при умовах 100 вiдсоткової вологостi краще не займатися обробкою. Тому якщо стiни будувалися взимку, обробку краще перенести на травень. Так маємо два технологiчних циклу: • Фундамент у квiтнi - стiни у жовтнi - обробка у груднi. • Фундамент в листопадi - стiни в березнi - перерва березень-квiтень - обробка у травнi. Перевагою першого методу є бiльш стислий термiн, погода та можливiсть безперервного процесу будiвництва. Недолiком є те, що влiтку при високiй вологостi дерево може посинiти. Другий спосiб хороший тим, що має меншу собiвартiсть, а також те, що осаду стiн вже частково вiдбулася при будiвництвi. Недолiк в перервi робiт i збiльшеннi термiну будiвництва.
9-09-2017, 01:57
450 просмотров
[/group]