» » Тихий будинок. Захист вiд шуму »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Тихий будинок. Захист вiд шуму »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Тихий будинок
Тихий будинок. Захист вiд шуму »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Тихий будинок. Захист вiд шуму »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Тихий будинок. Захист вiд шуму »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Тихий будинок. Захист вiд шуму »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Бажання створити собi умови для повноцiнного вiдпочинку цiлком природно для жителiв великих мiст. Перебуваючи поза домом, городяни практично весь час перебувають у стресовiй обстановцi, обумовленої цiлим рядом найсильнiших зовнiшнiх подразникiв, абсолютним лiдером серед яких є так зване шумове забруднення. Щоб компенсувати його вплив на нервову систему, медики рекомендують якомога бiльше часу проводити в тишi. Тому споживачi придiляють сьогоднi все бiльшу увагу безшумної побутової технiки. Наявнiсть подiбних рiшень в асортиментi торгової компанiї стає серйозною конкурентною перевагою.
Без зайвого шуму
Говорячи про захист вiд шуму, зазвичай мають на увазi установку вiкон зi склопакетами або звукоiзоляцiю стiн. Однак домашнi агрегати часто виробляють не меншу кiлькiсть децибел, нiж, наприклад, автомобiлi за вiкном або неспокiйнi сусiди. Тому багато провiдних виробникiв побутової технiки пропонують сьогоднi продукцiю, що дозволить якщо не повнiстю позбутися вiд настирливого шуму, то значно знизити його рiвень.
Одним з основних порушникiв спокою в будинку є пральна машина. Створюваний нею шум досягає часом рiвня в 75 дБ, що перевищує гучнiсть великий жвавiй контори. Чим бiльше сiм'я, тим частiше доводиться використовувати цей незамiнний агрегат, причому вiдбувається це, як правило, вранцi, ввечерi або у вихiднi днi, коли всi домочадцi в зборi. При цьому далеко не завжди iснує можливiсть установки пральної машини у ваннiй кiмнатi, дуже часто мiсцем її дислокацiї стає передпокiй або кухня. І тодi органiзувати тихий сiмейний вечерю стає досить складно.
Проте багато що залежить вiд конструктивних особливостей машини. Так, по завiреннях розробникiв LG, технологiя прямого приводу Direct Drive дозволяє зменшити шум прання на 18% i на 30% - вiбрацiю пристрою. А деякi моделi компанiї Bosch вмiють навiть перерозподiляти бiлизна в разi дисбалансу, що також знижує вiбрацiю. Найкращi на сьогоднiшнiй день показники демонструють агрегати вiд Siemens i Asko, а також машини AEG iз серiї OKO Lavamat, рiвень шуму яких не перевищує 43 дБ.
Не менший дискомфорт в спокiйну домашню обстановку може привнести робота кондицiонера. Вироблений ним шум деколи зводить нанiвець всi принади керованого мiкроклiмату. Тут, так само як i в попередньому випадку, багато залежить вiд вибору конструкцiї i моделi. Моноблочнi вiконнi та мобiльнi кондицiонери - самi галасливi, тодi як сплiт-системи, компресор у яких винесено на вулицю, працюють набагато тихiше. В середньому агрегати цього типу видають порядку 32-36 дБ. Вдень це здається непомiтним, проте вночi може порушити сон. Найкращим вибором є моделi, що мають так званий «нiчний режим», при якому рiвень шуму знижується до 27-28 дБ - рекомендований порiг для спальної кiмнати. А деякi вироби компанiй Daikin i Mitsubishi характеризуються мiнiмальним рiвнем шуму в 22 дБ.
Шум «неправильного» кондицiонера або пральної машини може порушити спокiй, проте вiн непорiвнянний з гулом пилососа. Мабуть, це саме «гучне» з усiх побутових пристроїв. Вироблений ним звук досягає iнодi рiвня в 80-85 дБ, що можна порiвняти з гуркотом жвавiй автомагiстралi. У цих умовах прибирання стає справжнiм випробуванням для нервової системи, особливо якщо в будинку є маленькi дiти. Тому сьогоднi серед виробникiв пилососiв розгорнулося справжнє змагання. Щоб знизити рiвень шуму, розробники використовують спецiальнi звукоiзоляцiйнi матерiали, встановлюють електродвигун на амортизуючу пiдвiску i оптимiзують повiтрянi потоки.
Завдяки цим рiшенням вдається досягти вражаючих результатiв. Наприклад, у таких сучасних моделей, як Stealth вiд Samsung або Ultra Silencer вiд Electrolux, рiвень шуму складає всього 71-73 дБ. Якщо ж i цього недостатньо, то покупцевi можна порекомендувати звернути увагу на так званi вбудованi пилососи. Стацiонарнi робочi агрегати цих пристроїв, забезпеченi антивiбрацiйною захистом, монтуються в пiдсобних примiщеннях, коморах, гаражах, пiдвалах або на лоджiях. У кiмнатах же розташованi спецiальнi пневморозетки, з'єднанi з основним блоком прокладеними в стiнах повiтроводами. Оскiльки двигун вбудованого пилососа винесений за межi житлової зони, а вихлоп проводиться на вулицю, такi пристрої (наприклад, Electrolux Beam, Kronemark та iн.) Забезпечують дуже низький рiвень шуму - до 51 дБ, тобто за закритими дверима почути їхню роботу практично неможливо. До речi, вартiсть таких рiшень цiлком порiвнянна з цiною на деякi моделi звичайних пилососiв.
Кругом вода
Шум води може бути не менш настирливий, нiж гул електродвигунiв побутових приладiв. Дуже часто, коли вся родина збирається в будинку, наповнюють його звуки створюють ефект аквапарку. Здавалося б, уникнути цього неможливо, однак не варто робити поспiшних висновкiв.
Один з найбiльш гучних сантехнiчних приладiв - зливний бачок унiтазу. Але сьогоднi iснують конструктивнi рiшення, що роблять цей пристрiй практично безшумним. Так, в системах iнсталяцiї GROHE Rapid SL «чотири в одному», що випускаються провiдним свiтовим виробником санiтарно-технiчної арматури, використовується спецiальний шумоїзолiрующий комплект, що запобiгає передачу звуку вiд iнсталяцiйною рами до чашi унiтазу. У результатi рiвень шуму знижується до 17 дБ, що порiвнянно з шелестом листя - кращий на сьогоднiшнiй день показник в своїй категорiї. Фактично при роботi цiєї конструкцiї чути лише плюскiт води. Подiбнi рiшення, що гарантують вiдсутнiсть шумових незручностей, використовуються у всiх системах прихованого монтажу цього виробника. Ефект досягається завдяки застосуванню iнновацiйної технологiї GROHE Whisper®: використанню роз'єднаних опорних труб i шумоiзоляцiйних матерiалiв.
Інший важливий фактор - напiр води в вилив змiшувача i душових насадках. Обмежити його дозволяє використання сучасних ефективних рiшень. Наприклад, душова насадка GROHE Rainshower® Jumbo, що має вiдразу 252 форсунки i дiаметр 400 мм, при тиску води в 3 бари витрачає її на третину менше, нiж бiльшiсть аналогiв, забезпечуючи при цьому комфортне використання душа. Можливiсть прийняти воднi процедури пiсля пiзнього повернення з роботи i при цьому нiкого не розбудити має для багатьох споживачiв велике значення.
Голоснiше - не означає краще
До неодмiнних атрибутiв домашнього вiдпочинку вiдноситься сьогоднi рiзна мультимедiйна електронiка:
телевiзори,
радiоприймачi,
домашнi кiнотеатри,
музичнi центри i т.д.
Всi цi пристрої є джерелами звуку. Звичайно, мова в даному випадку йде про звук «корисне». Однак дуже часто його гучнiсть набагато перевищує рiвень, необхiдний для повноцiнного сприйняття переданої iнформацiї, що створює дискомфорт для всiх оточуючих. І справа тут не завжди в пристрастi до гучної музики. Звук викликає вiбрацiю, яка передається на навколишнi предмети, стiни примiщення i пiдлогу. Резонуючи, вони випромiнюють вториннi коливання, що спотворюють первинний сигнал i ускладнюють його сприйняття. Якiсть звучання втрачається, i, щоб розiбрати окремi слова або ноти, доводиться збiльшувати гучнiсть, створюючи ще бiльшу какофонiю.
Згiдно законам акустики найбiльш якiсне i чiтке сприйняття звуку забезпечується в тому випадку, коли його джерело iзольований вiд навколишнiх предметiв, як би висить в повiтрi. Досягти цього на практицi дозволяють спецiальнi пристосування, що зменшують площу контакту мiж джерелом i навколишнiми поверхнями. Так, хорошим доповненням до нового великого телевiзора або музичного центру стануть спецiальнi стiйки, наприклад, Alphason, Axis i iн. Вони вiдрiзняються не тiльки оригiнальним дизайном, а й особливою конструкцiєю, завдяки якiй вiбрацiя вiд апаратури гаситься корпусом стiйки. До великих колонкам можна порекомендувати масивнi пiдставки з шипами замiсть нiжок, ну а до маленьких, якi «просяться» на книжкову полицю, - спецiальнi демпфирующие пiдкладки.
Звичайно, основним критерiєм вибору для багатьох покупцiв сьогоднi є цiна побутових пристроїв i рiзних аксесуарiв до них. Однак найчастiше споживчий вибiр обмежується простим незнанням або нерозумiнням сутi проблеми. Грамотний рада продавця-консультанта може розставити всi крапки над «i», а наявнiсть в асортиментi магазину вiдповiдних рiшень - забезпечити можливiсть обдуманого вибору.
За матерiалами прес-служби
Увага! У вас немає прав для перегляду прихованого тексту.

-Вiйна - Спосiб розв'язання зубами полiтичного вузла, який не пiддається мови. (Амброз Бiрс)
24-01-2018, 00:04
170 просмотров
[/group]