» » Насоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Насоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Насоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнНасоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Тема досить вже за'їжджена i нового щось придумати складно. Напевно, варто зупинитися на рекомендацiях для власникiв приватних будинкiв для обладнання власних свердловин або свердловин на кiлька сусiдiв.
На початку, розглянемо найпростiший варiант - свердловини на пiсочний водоносний горизонт, якщо такий ще у когось залишився. Як правило, бурильники рекомендують ставити в такi свердловини насоси, продуктивнiстю не бiльше 0,5 куба на годину, добре «переварюють» пiсок, до таких насосiв, вiдноситься всiм вiдомий насос «малюк» i його аналоги, але данi насоси не можуть адекватно працювати в системах з автоматичною подачею, автоматикою i гiдропневмобаком.
Вiдповiдно, доводиться вигадувати варiанти, тiльки потрiбно мати на увазi, що такi свердловини недовговiчнi, а на глибоку свердловину, частина обладнання не пiде. Непогано для таких дрiбних i пiсочних свердловин, зарекомендували себе насоси пiд назвою «водомет» - похiдна вiд «Водолiя», через великi допускiв, вони не забиваються пiском, але i ККД там залишає бажати кращого. В принципi нiчого iншого рекомендувати для таких маложiвущiх свердловин i не варто.
Другий i останнiй варiант свердловин - артезiанськi свердловини на вапняк. Тут поле вибору досить велика, складно навiть класифiкувати, але спробуємо.
Роздiлимо насосне обладнання на промисловi насоси для промислово-громадських свердловин i насоси для приватникiв, тобто на 1-10 будинкiв з продуктивнiстю до 7 кубометрiв на годину i дiаметром до 4-х дюймiв, включно. Промисловi насоси в данiй статтi розглядати ми не будемо, тому стаття розрахована саме на приватникiв.
Як правило, якщо свердловина, розраховується на 1-3 будинки i рiвень води не глибше, нiж 80 метрiв, застосовуються насоси серiї SQ виробництва Grundfos (Грундфос) Датско-Нiмецького виробництва. Дана серiя насосiв добре зарекомендувала себе на Росiйському ринку своєю надiйнiстю, насоси, поставленi особисто нами, працюють вже понад 10 рокiв, i, думаю, не збираються виходити з ладу. Насоси маю вбудований захист вiд перепадiв напруги, що важливо при користуваннi вiтчизняними електромережами.
Насоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнНасоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Незаперечною перевагою є дiаметр насоса 3 дюйми, соотв. даний насос можна ставити в бiльш вузькi свердловини, якi коштують дешевше. Є й негативний момент даного дiаметра - нiмецькi «товаришi» через монополiю на такi вузькi насоси, досить нахабно роздувають i постiйно пiднiмають цiни. Наприклад, за минулий рiк було вже два пiдвищення цiн восени 2008 року, приблизно на 5% i зараз в березнi 2009 десь на 8% i це при тому, що розмова йде про цiни в євро, якi, нiби як повинна знижуватися, у зв'язку з економiчною кризою. Дана серiя насосiв може працювати при вмiстi механiчних домiшок до 50 грам / куб.м.
У лiнiйцi «вузьких» насосiв, є насоси пр-ва Subline Srl серiя. Дана серiя може використовуватися тiльки на невеликих глибинах, тому назвати конкурентом дану серiю iталiйського виробника - нiмецьким, складно, але, тим не менш, для дрiбних свердловин це бюджетний вихiд. Варто вiдзначити, що дана «бюджетность» - удавана, якщо розглянути питання в розрiзi, то можна отримати наступне: рiзниця у вартостi мiж нiмецьким насосом i iталiйським близько 250 євро.
Італiйськi насоси працюють 2-3 роки все, витрати на демонтаж-монтаж, складають не менше 350 євро + вартiсть нового насоса або ремонту старого i кiлька днiв без води. Вiдповiдно шляхом нехитрих арифметичних дiй, одержуємо, що насоси нiмецько-датських виробникiв мають значно бiльшi переваги, в т.ч. i по бюджету. Справедливостi заради, так само варто вiдзначити, що iталiйськi насоси можуть собi дозволити воду з великим вмiстом механiчних домiшок, нiж їхнi нiмецькi побратими, причому нi багато нi мало - в два рази, тобто 100 грам / куб.м, данi взятi з паспортiв насосiв i особисто ми не експериментували в цьому питаннi. Слiд мати на увазi, що цi насоси призначенi для артезiанських свердловин, де за визначенням не може i не повинно бути механiчних домiшок взагалi i якщо вони є, то потрiбно розбиратися зi свердловиною.
Насоси серiї SP Grundfos. Це високопродуктивнi насоси для свердловин. Лiнiйка даних насосiв починається з 4-х дюймового дiаметра насоса, вiдповiдно зовнiшнiй дiаметр обсадної труби свердловини (саме на глибинi, де встановлюється насос, а не нагорi) повинен бути не менше 140-150 см, тобто обсадная труба в мiсцi установки насоса, повинна бути сто п'ятьдесят дев'ятий по зовнiшньому дiаметру, соотв. потрiбно розумiти, що таке бурiння, коштує значно дорожче.
Насоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнНасоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Так само потрiбно розумiти, що бiльша частина цих насосiв мають трифазне пiдключення, яке не завжди можливо в приватних будинках або має додатковi незручностi через перекiс фаз i перiодичного вiдсутностi оних, якщо перше вирiшується трансформатором-стабiлiзатором, то друге не вирiшується без залучення електромереж.
Даний типу насосiв вимагає перiодичного ТО, великих гiдроакумуляторiв, тому частi включення швидко виводять з ладу пiдшипники i сам двигун, та й взагалi по-практицi цi насоси в надiйностi сильно поступаються насосiв, серiї SQ.
Але серiя SP не замiнна, якщо свердловина розраховується на кiлькiсть будинкiв бiльше 2-х (якщо велика глибина завантаження), бiльше 5-ти (якщо мала глибина завантаження) або у Вас величезна вiлла з великою кiлькiстю народу i таким, великою кiлькiстю споживачiв ( ваннi, басейни, полив та iнше). Рiдко, але бувають свердловини великої глибини i найголовнiше з дуже низьким динамiчним рiвнем води, де насоси серiї SQ не справляються, i доводиться ставити серiю SP.
Насоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнНасоси для систем водопостачання »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Використання насосiв, якi трохи дешевше ГРУНДФОС i значно поступаються їм у надiйностi при пiдключеннi декiлькох будинкiв або дорогих вiлл, невиправдано зовсiм, тому що економiя буквально копiйок, на початковому (iнсталяцiйному) етапi, через кiлька мiсяцiв принесе як моральнi, так i фiнансовi збитки, якi перевершать початкову економiю на кiлька порядкiв.
Пiдбiр насосного обладнання, слiд довiрити професiоналам, якi зiставлять багато вхiдних факторiв, якi не зможе передбачити жодна програмка або таблиця пiдбору обладнання. Наша компанiя, завжди рада допомогти Вам у виборi та встановленнi насосного обладнання.
З повагою, керуючий компанiєю Панасiн В.В.
-Счастье - Це гарне здоров'я i погана пам'ять. (Альберт Швейцер)
28-11-2017, 04:31
177 просмотров
[/group]