» » Архiтектурне освiтлення приватних котеджiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Архiтектурне освiтлення приватних котеджiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Архiтектурне освiтлення приватних котеджiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Завжди хочеться створити якомога бiльше затишку в своєму будинку. Особливо якщо це замiський будинок. Причому хочеться, щоб це вiдчуття було присутнє як у денний, так i вечiрнiй час доби. І тут на допомогу приходять фахiвцi светодiзайнери. Архiтектурне освiтлення фасадiв це воiстину цiле мистецтво, яке вимагає уважного розгляду архiтектури фасадiв об'єкту i iндивiдуального пiдходу до способiв i методiв їх освiтлення.
Будь реалiзацiя архiтектурного освiтлення починається з розробки концепцiї архiтектурного освiтлення - дизайн-проекту. На дизайн-проект показуються основнi прийоми освiтлення, складається попередня специфiкацiя свiтлотехнiчного обладнання iз зазначенням вартостi свотових приладiв. Цей етап дуже важливий, тому що Замовник має можливiсть ще до закупiвлi свiтильникiв побачити як виглядатиме його улюблений будинок у вечiрнiй i нiчний час доби i вiдповiдно до цього скоректувати спiльно з дизайнером дизайн-проект у разi виникнення такої необхiдностi.
В арсеналi светодiзайнера є декiлька прийомiв, якi вiн використовує при розробцi концепцiї пiдсвiчування.
Прийом локального заливаючого освiтлення - зазвичай застосуються для видiлення свiтлом бiльшої частини фасадiв, наприклад, для видiлення рельєфної фактури фасаду. Так, цегляна кладка, особливо не видiляється iз загального сприйняття об'єкта в денний час доби, набуває виразного обсяг у вечiрнiй час доби.
Архiтектурне освiтлення приватних котеджiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Прийом локального акцентного освiтлення - в ??основному використовується для видiлення акцентним свiтлом будь-яких декоративних елементiв, присутнiх на фасадах, наприклад, статуї, фамiльнi герби та iн.
Архiтектурне освiтлення приватних котеджiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Видiлення фасаду або фасадних елементiв кольором теж є оригiнальним способом пiдсвiчування, особливо, якщо для об'єкта характерна насичена колiрна гама. При цьому необхiдно враховувати i колористичнi особливостi фасадiв будiвлi. Інакше, пiдсвiчуючи, скажiмо, жовтий фасад прожекторами з синiми лампами або фiльтрами ми отримаємо фасад зеленого кольору.
Архiтектурне освiтлення приватних котеджiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Прийом динамiчного свiтлового рiшення набуває все бiльшого поширення. Тут пiд динамiкою мається на увазi можливiсть управлiння колiрною насиченiстю приладiв пiдсвiчування або змiною рiвнiв освiтленостi свiтлових приладiв шляхом створення спецiальної програми.
Режими архiтектурного пiдсвiчування можуть розрiзнятися:
черговий режим (коли працює частина прожекторiв пiдсвiчування, наприклад позначає габарити будинку, або забезпечують пiдсвiчування головного фасаду),
робочий режим або повсякденний (режим передбачає щоденне включення приладiв)
святковий (наприклад, сiмейне свято, ювiлей, Новий рiк i т.д., при цьому працюють всi прилади архiтектурного пiдсвiчування)
Архiтектурне освiтлення приватних котеджiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

При проектуваннi необхiдно не забувати про комфорт при знаходженнi всерединi пiдсвiченого об'єкта - свiтло вiд прожекторiв не повинен потрапляти у внутрiшнє житловий простiр, щоб не створювати незручнiсть i дискомфорт.
Найчастiше Замовник намагається сам вирiшити питання з пiдсвiчуванням, але на жаль досить часто, окрiм витрати часу i нервiв не вдається отримати бажаного результату. Таким чином, створення свiтлового нiчного способу приватного котеджу є цiкавою i творчою завданням, яке необхiдно довiряти професiоналам.
Керiвник проекту Василiв Іван Матьовiч ТОВ «СветоДiзайнПроект»
-Вiчний мир запанує, якщо змусити переможця оплачувати всi витрати. (Еван Есаром)
18-08-2018, 04:58
428 просмотров
[/group]