» » Свердловини та обладнання для них »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Свердловини та обладнання для них »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Свердловини та обладнання для них »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Ви все-таки вирiшили пробурити артезiанську свердловину у себе на дiлянцi. Якi пiдводнi i надводнi каменi вас чекають, i якi кроки вам доведеться робити? Поки я розповiм про приватнi варiантах бурiння, ближче до кiнця - про так званих колективних свердловинах.
З Вашого дозволу не стосуватися свердловин на пiсочному вiднiс, тому вони вже вiджили себе, води в них або немає або майже немає i грамотнi замовники їх вже не роблять:
1. Визначення вартостi свердловини.
Сюди входить цiна бурiння метра свердловини, вартiсть обладнання та його установки (якщо глибина не велика i у вас є досвiд роботи та iнструменти сантехнiка, зварювальника та електрика, а так само 3-4 НЕ кволих одного то можете спробувати зробити установку самостiйно).
Чому я вважаю цiну бурiння i обладнання як би в одну графу: багато органiзацiй i пiдприємства дають свiдомо занижену цiну бурiння (деколи нижче собiвартостi), але за умови, що Ви купуєте у них обладнання i оплачуєте монтажнi роботи, природно за цiною, яка окупає витрати на бурiння.
На виходi виходить, що ви, купившись на дешеве бурiння, купуєте все iнше по сильно завищеними цiнами, це схоже з цiною за точку опалення, коли називається одна цiна, наприклад 50 доларiв, але на виходi береться ще оплата за роботу з монтажу труб i цiна точки вже не 50 доларiв, а 100. Такi ж манiпуляцiї можуть бути i з цiною на якiсь iншi моменти: насоси, баки та iнше. Порада така - дивiться цiну питання на виходi, тобто графу РАЗОМ, природно, вона може змiнюватися, залежно вiд конкретного погонажу труб, кабелiв, троса та iншого, а так само вiд кiлькостi штучних виробiв, залежно вiд фактичних даних свердловини та конфiгурацiї системи, але це вже зовсiм iнше, нiж початкове завищення цiни i цi речi будуть у Вас стояти i вони, швидше за все, необхiднi для системи, тим бiльше, як правило, фактичний розрахунок, якщо i вiдрiзняється вiд попереднього розрахунку, то не на багато i не завжди в бiльшу сторону.
Як не потрапити в халепу. Якщо ви хочете просто пробурити свердловину, а обладнання купити "через рiк", то просто шукайте прийнятну цiну, яку назвуть саме на бурiння.
Слiд домовитися момент бурiння без встановлення обладнання вiдразу, тому якщо пiсля бурiння, Ви довго (понад 10 днiв, в середньому) будите зволiкати з встановленням обладнання i не прокачувати свердловину пiсля бурiння, суспензiї, якi залишаються пiсля бурiння i не прокачанi трiщини у вапняку, можуть забетонувати цi трiщини i свердловину, такi випадки вiдбуваються не часто, але, тим не менш, вiдбуваються, що не дуже приємно нi для замовника, нi для бурильникiв. Самi монтажнi роботи у вартостi обладнання свердловини, займають всього 10%, iнша цiна - це цiна устаткування самого i матерiалiв, тим бiльше, якщо купувати обладнання у тих, хто його ставить, то, як правило, цiни у них, нижче, нiж ринковi, тому вони закуповують обладнання самi у виробника i мають достатньо широкий коридор руху за цiною.
Свердловини та обладнання для них »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн І так просто пробурити свердловину, без встановлення обладнання: тут теж є моменти, коли вартiсть занижується, тобто Вам говорять цiну, а потiм виявляється, що це була цiна без вартостi труб транспортних витрат, ПДВ або ще чого, причому це виявляється вже, пiсля проведення робiт i це було в договорi дрiбним шрифтом, але якщо ж ви хочете пробурити i встановити устаткування вiдразу , що зазвичай вигiднiше, нiж робити окремо (оптом - дешевше), то тут потрiбно вважати всi разом, тому бурiння може коштувати i нуль рублiв нуль копiйок, а на виходi вартiсть бурiння буде бiльше, нiж в найдорожчiй органiзацiї. Просiть, що б Вам робили повний розрахунок по свердловинi, i порiвнюйте тiльки остаточну вартiсть всього проекту!
При порiвняннi пропозицiй рiзних фiрм обов'язково дивiться на складовi матерiали (насоси, труби i т.д.), просите кошторисникiв, щоб було розписано все устаткування: дiаметри, матерiал, з якого виготовлено обладнання, виробник i т.п., наприклад, подає труба може бути зроблена з полiпропiлену (який дорожче, краще i надiйнiше), а може з труби ПНД (яка дешевше зi всiма витiкаючими наслiдками), тобто звiряти пропозицiї бажано по кожному пункту. Така ж iсторiя i з насосами, тросами, кабелем i практично всiм устаткуванням. Не переплутайте герметичний фланець на свердловину, який вимагає спецiального виготовлення i монтажу з звичайним оголовком на свердловину, який марний, практично.
2. У загальних рисах про використовуваних матерiалах.
Свердловини та обладнання для них »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Для бурiння свердловин пiд питну воду придатнi всi труби крiм оцинкованих. Зараз на ринку присутня технологiя обсадки пластиковими трубами усерединi металевих, трохи про це: спочатку, Вам здається, що дана технологiя прогресивна i надiйнiша, але давайте пiдiйдемо до питання так сказати прискiпливо:
фактично ми маємо металевий стакан з водою, всерединi якої плаває одноразовий пластиковий стаканчик без дна, його призначення в данiй ситуацiї дуже незрозумiло;
ми заужать дiаметр металевої труби, за який платили;
досвiду бурiння i установки з пластиком всього кiлька рокiв, почалося його застосування десь рокiв 7 тому, тобто що буде з ним далi нiкому невiдомо, фактично замовник є бета-тестером чиїхось iдей, тiльки, звичайно, «пiддослiдним кроликам» доплачують за участь, а не навпаки;
всi цi пластики толком не мають харчових сертифiкатiв, та i якщо мають це ще нi про що не говорить, тому всi ми знаємо, як зараз все купується i продається, всi ми знаємо, що якщо вода була залита в пластикову канiстру (ессно харчову), то запах i смак цiєї води, далекий вiд iдеалу, а якщо подумати, скiльки всяких гидот видiляються iз пластику, та ще не за день, а за десятилiття ...;
нi в Снiпах, нi в ГОСТах, про пластик немає нi слова, вiдповiдно ця афера не розглядається серйозно серйозними будiвельниками
єдиний i незаперечний "плюс" вiд пластика - це непоганий заробiток бурильникiв та виробникiв з нього.
Вiдносно водопiдйомного обладнання, можна сказати наступне: 90% надiйностi системи, закладено в насосi - не економте на ньому, тому у разi його поломки найважча i вiдповiдно найдорожча робота - монтаж i демонтаж цього насоса, особливо якщо глибина завантаження насоса велика. Трос повинен бути обов'язково нержавiючим та бажано їх ставити два, особливо при великiй глибинi завантаження. Як показує практика, найбiльш надiйнi насоси - нiмецькi насоси пiд маркою Grundfos (Грундфос), вони дещо дорожче, нiж вiтчизнянi та iталiйськi, але вони працюють не менше 10 рокiв, iталiйський насос, у Вашого покiрного слуги зламався через 22 мiсяцi, така, ж картина , приблизно, i по клiєнтам нашої компанiї, невелика арифметика:
При виходi насоса з ладу, якщо у Вас немає запасний свердловини, Ви сидите кiлька днiв без води (повiрте в цьому мало приємного i це просто катастрофiчно), Ви купуєте новий насос, тому ремонт старого займе ще кiлька днiв i вартiсть може бути не менш нiж за новий, Ви платите за монтажно-демонтажнi роботи суму, еквiвалентну вартостi нiмецького насоса, йде знос водопiдйомних труб, яким вiд цих робiт не дуже добре.
3. Про глибину завантаженнi насоса.
Свердловини та обладнання для них »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Пiсля бурiння Вам повиннi видати "паспорт свердловини" - це може бути просто роздрукiвка на бiлому паперi, може бути i красиво оформлений документ, виготовлений в друкарнi, але вiн обов'язково повинен бути. У ньому вказується динамiчний рiвень води, який може дорiвнювати статичному рiвня, а так само вказується колона обсадних труб по глибинах. Насос можна встановлювати в дiапазонi вiд динамiчного рiвня до кiнця обсадної колони пiдходящого дiаметра (до насоса).
Глибина установки насоса, так само повинна бути вказана в паспортi. Не слiд опускати насос максимально глибоко (деякi так i роблять для того, щоб продати замовнику побiльше труб, троса i кабелю i пiдiбрати подорожче насос, вiдповiдно збiльшивши вартiсть монтажних робiт). Установку насоса бажано робити не нижче 10 метрiв вiд динамiчного рiвня, тому в артезiанських свердловинах завжди дуже хороший приплив води (знизу), природно вода, яка буде вище насоса, буде статична i буде подтухать, але частина її природно буде потрапляти i в насос i вiдповiдно до Вас в кран. Якщо через кiлька десяткiв рокiв рiвень води у вашiй свердловинi понизиться (в середньому по Пiдмосков'ї вiд 0,5 до 1,5 за десять рокiв), то простiше наростити трубу, кабель i трос, а краще залишати одразу їх запас.
Щодо паспорта свердловини: цей папiрець потрiбна Вам i тому, хто буде обслуговувати надалi свердловину. Нiякої юридичної сили у виглядi дозволу на водокористування вона не має.
4. Трохи про загальнобудiвельних роботах.
Свердловини та обладнання для них »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Якщо ви хочете заощадити Вашi кошти при пiдведеннi комунiкацiй, то економте не так на обладнаннi, а на робочiй силi: нехай траншеї копає неквалiфiкована робоча сила, що може заощадити Вам чималу суму, особливо, якщо свердловина розташована досить далеко вiд будинку i (або) є додаткове будову, куди потрiбно завести воду.
Якщо ви вирiшили ставити не кесон, а зробити бетонний колодязь навколо свердловини, то тодi краще зробити колодязь "опалубкою" (за допомогою знову ж недорогих робочих), а не купувати бетоннi кiльця, якi завжди поганої якостi. При такому варiантi буде економiя i адекватна якiсть будiвлi, але потрiбно мати на увазi, що бетонна споруда буде пропускати воду i в колодязi навеснi або завжди буде басейн з водою, тому краще поганий кесон, нiж гарний з / б колодязь.
Те ж саме можна сказати i про прокладання комунiкацiй всерединi будинку: загальнобудiвельнi роботи (пробивання отворiв у бетонi, цементнi роботи тощо) знову ж таки краще вiддати чорноробом, а не переплачувати за це фахiвцям з iнженерної органiзацiї.
5. Колективiзацiя.
Свердловини та обладнання для них »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Це не полiтичне гасло, але принципи трохи тi ж, схожi так, само i плюси, i мiнуси вiд минулої епохи.
Якщо одна свердловина робиться на кiлька будинкiв, то:
Якщо ви робите свердловину на 2-10 будинкiв, то вам, в принципi не обов'язково брати лiцензiю та iншу документацiю, цiна якої може виявитися дорожче самого бурiння i обладнання, при такому кол-ве пайовикiв, цiна бурiння не сильно вiдрiзнятиметься вiд номiнальної i можна буде обiйтися 4-х дюймовим потужним насосом без установки водонапiрних башт та iн. Реально можна укластися в суму 1000-2000 євро з будинку, i ви залишаєтеся реальними господарями цiєї свердловини. Єдиний момент, який потрiбно розумiти i як-то, може, розписувати це взаємини усерединi Вашого консорцiуму, тому свердловина буде на чьёй-то землi, що б не було якихось майнових питань у разi продажу землi, змiни господаря або якихось «нестатутних» вiдносин.
Якщо свердловина буде офiцiйної та колективної на все Ваше товариство, то вартiсть буде в себе включати проектування, узгодження, отримання лiцензiї, виконання даного проекту (з величезним кол-вом земляних робiт) i пристрiй водонапiрної башти, що буде кардинально вiдрiзнятися вiд приватної свердловини по грошах , плюс на такi свердловини далеко не всi органiзацiї мають право бурiння i тi, якi мають, «ломлять» скаженi цiни. Свердловина вже не буде Вашою власнiстю, напевно в нiй з метою економiї поставлять не найкраще обладнання, i перiодично все це буде вiдключатися на ремонт.
За практицi багато замовникiв роблять собi власнi свердловини за наявностi у них колективної свердловини i навiть центрального водопроводу, тому їх не влаштовують вищевказанi заморочки колективiзацiї, якiсть води, що пройшла по згнилi трубах, постiйнi вiдключення на ремонт, вимикання взимку i т.д. i т.п. Якщо Ви не зовсiм бiдна людина, то робiть власну артезiанську (на вапняк) свердловину.
За моїми особистими пiдрахунками, оптимальне число пайовикiв на одну свердловину становить близько 3-5 чоловiк з "нормальним" водоспоживанням, в такому варiантi свердловина не залишиться безхозною як колективна, i не буде сильних витрат на виробництво цiєї свердловини i обладнання.
-вiйськово Виховання впроваджує вiдвагу за допомогою страху. (Тадеуш Котарбiнський)
16-04-2018, 04:28
476 просмотров
[/group]