Гiпсокартон у вологому примiщеннi.

Ймовiрно, нiхто з вас не любить холоднi сирi стiни, а як вам це знайомо, якщо будинок побудований, а в ньому ще нiчого немає. У такому будинку холодно навiть теплою весною. Звичайно кожен з вас, хто зiткнувся з такою проблемою - хоче тепле i затишне примiщення, а тим бiльше з недорогих i сучасних матерiалiв, а ще краще, якщо цi матерiали будуть безпечними.
Кожен з вас чув про гiпсовi матерiали, якi часто використовуються в будiвництвi. Їх властивостi згодяться i вам. Скрiзь є свої "але", потрiбно знати, як використовувати даний матерiал. Особливо це стосується кiмнат, де вологiсть залишає бажати кращого.
Гiпс чудово справляється з зайвою вологою, в ньому є величезна кiлькiсть мiкропор. Теплопровiднiсть його знаходиться на низькому рiвнi i дозволяє створити щось бажане вiдчуття комфорту i затишку. Тут є i побiчнi ефекти, якщо ви обладнаєте гiпсокартоном стiну в дуже вологому примiщеннi - те, випита вологу гiпсокартон може вiддавати її всередину стiни. Пiсля таких махiнацiй основний утеплювач втратить свої властивостi i в примiщеннi буде холодно. Все було б прекрасно, якщо б до будiвництва ставилися бiльш вiдповiдально. Якщо в якомусь з матерiалiв прилеглих до гiпсоволокна буде волога - то вiн вбере її в себе тим самим деформувавши стiну або пiдлогу. У приклад можна привести сирий пiсок. У санвузли слiд помiщати тiльки вологостiйкий гiпсокартон. В iншому випадку - результат один i той же - руйнує.
Всi полягає лише в правильному використаннi гiпсового матерiалу. При дотриманнi спецiальних технологiй та застосуваннi спецiальних матерiалiв - ви отримаєте потрiбний результат, головне вiдрегулювати потрапляння вологи. Залежно вiд температури - в повiтрi знаходиться деяка кiлькiсть пари, а вiдповiдно вологи. При правильнiй спорудi навiть в дуже вологих примiщеннях концентрат на стiнах зазвичай не утворюється. Для цього повинна бути забезпечена хороша теплозахист стiн. Також властивiсть вбирати такий конденсат володiє гiпсокартон, i при подальшому пiдвищеннi температури в примiщеннi конденсат випарується в повiтря. Через можливiсть утворення конденсату всерединi - в стiну необхiдно включати пароiзоляцiйний шар, який слiд розмiстити мiж стiною i гiпсокартоном.
При облицюваннi плиткою, яка буде пiддаватися прямому впливу вологи, наприклад в санвузлi - слiд використовувати вологостiйкi гiпсокартоннi плити, якi вiдрiзняються вiд звичайних спецiальним iмпрегнованим картоном. У них ще додають гiдрофобнi i антигрибковi добавки. Можна також покрити стiну бiтумної гiдроiзоляцiєю. Тим бiльше це дозволяє класти гiпсокартон прям на таку iзоляцiю. Краще спочатку зробити вiдмiнну вологозахист для гiпсового шару, iнакше доведеться переробляти всю фiнiшну обробку. Також рекомендується просочити поверхню фунгiцидами. Крiм цього iснує цiлий спектр матерiалiв i сумiшей для додаткової обробки гiпсових матерiалiв. Хоча в деяких випадках лист гiпсокартону слiд пiдiгнати за формою або вигнути по шаблону? Тодi вам i потрiбно вдатися до дiї вологи, у всiх iнших випадках вологу слiд iзолювати. Якщо при будiвництвi виникли стики їх можна закрити силiконовим ущiльнювачем. Не забуваємо також закладати стики пароiзоляцiйної i гiдроiзоляцiйної стрiчки. Ще можна наприкiнцi робiт покрити всi ґрунтовкою, перед тим як робити фiнiшну обробку, а ще краще, якщо поверхня потiм буде пофарбована. З бiльш детальними питаннями слiд звертатися до фахiвцiв, i розглядати конкретне примiщення, уточнюючи деталi i пiдганяючи все по технологiчним нормам.
26-01-2018, 15:00
143 просмотров
[/group]