» » Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Статтi циклу «Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку»:
Увага! У вас немає прав для перегляду прихованого тексту.
.
Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП.
Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Склалося так, що енергетичнi органiзацiї (компанiї), якi здiйснюють електропостачання споживачiв, для розподiлу електроенергiї використовують повiтрянi лiнiї електропередач (ПЛ). Існує три способи пiдключення до ПЛ - це пiдключення проводом СИП, прокладка кабелю в землi i прокладка кабелю за допомогою троса. У цiй статтi ми хочемо описати спосiб пiдключення споживача до повiтряної лiнiї електропередач за допомогою самонесучого iзольованого проводу (СІП).
Для отримання дозволу на пiдключення до електричних мереж потрiбно отримати технiчнi умови (перелiк технiчних заходiв), якi необхiдно виконати. На пiдставi технiчних умов проектна органiзацiя розробляє проект електропостачання вашого будинку для подальшого виконання електромонтажних робiт. Залежно вiд типу мiсцевостi та клiматичних умов у проектi електропостачання розраховується найбiльш оптимальне i безпечну вiдстань прольоту для сипа без установки додаткових опор (стовпiв).
Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Для зручностi експлуатацiї енергосистеми вашого будинку найбiльш оптимальним i правильним рiшенням буде встановити власну опору на своїй дiлянцi. На цьому стовпi треба змонтувати ввiдний автоматичний вимикач, який в будь-який час обезструмить електропостачання вашого будинку. Інакше кожен раз, коли вам буде необхiдно проводити електромонтажнi роботи, вам буде потрiбно звертатися в електромережi iз заявкою на вiдключення всiєї лiнiї електропередач, що спричинить за собою знеструмлення усiх будинкiв, що живляться вiд цiєї повiтряної лiнiї.
Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Електромонтаж введення виконується вiд повiтряної лiнiї електропередач до вашої опори (або до будинку) за допомогою спецiальних крiплень (анкерних кронштейнiв, затискачiв), на яких закрiплюється СИП. При пiдключеннi до повiтряної лiнiї електропередач, на опорi до якої ви пiдключаєтеся, повинно бути виконано повторне заземлення PEN-провiдника. Це необхiдно, оскiльки iснуюча система заземлення TN-C застарiла (бiльш докладно про подiл РЕN на PE та N-провiдники, можна ознайомитися у статтi «Система заземлення TN-C»).
Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вiд опори ПЛ (чи встановленої на вашiй дiлянцi опори) до стiни будинку СІП монтується за допомогою спецiальних анкерних крiплень на висотi не менше 2,75 м вiд землi. Вiд мiсця крiплення до стiни до мiсця проходження через стiну СІП повинен бути прокладений в гофрованої труби ПВХ, коробi або в iнших вогнетривких конструкцiях. Прохiд через стiну повинен виконуватися в металевiй толстостенной трубi (гiльзi). Для захисту вiд механiчних ушкоджень (у результатi тертя або вигину кабелю) в гiльзi встановлюється пластмасова вставка, пiсля чого гiльза закладається протипожежним складом.
Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Виконавши електромонтаж вступного проводу через металеву гiльзу всередину будинку, СИП прокладається до головного розподiльного щита (щит облiку). Спосiб прокладки може бути рiзний, тобто вiдкрита або прихована електропроводка - головною умовою вибору способу прокладки є вимоги електробезпеки та пожежної безпеки.
Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Електромонтаж вiдкритої проводки повинен бути виконаний в коробi, в електротехнiчному плiнтусi або в пластиковiй трубi, якi не пiдтримують горiння. Електромонтаж прихованої проводки потрiбно виконати в металевiй толстостенной трубi згiдно з ПУЕ. Цей спосiб є дуже витратним i трудомiстким. Якщо ви хочете полегшити i здешевити монтаж прихованої електропроводки, то потрiбно вiдокремити гофровану трубу ПВХ з усiх бокiв вiд поверхонь горючих конструкцiй суцiльним шаром негорючого матерiалу (штукатурка, алебастр, цементний розчин, бетон i т.п.) товщиною не менше 10 мм. Далi, провiд живлення пiдключається на ввiдний автоматичний вимикач в щитi облiку, в якому встановлений лiчильник.
Вся правда про електромонтажних роботах в дерев'яному будинку вiдповiдно до ПУЕ та ПТЕЕП.Електромонтаж введення в дерев'яний будинок проводом СИП. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Деякi енергетичнi компанiї зобов'язують користувачiв встановлювати щит облiку на фасадi будинку, мотивуючи це доступнiстю зняття показань лiчильника, але ви маєте право встановити його в будинку. Якщо ви не хочете оскаржувати запропонованi вам технiчнi рiшення, то вам слiд змонтувати герметичний антивандальний щит облiку на фасадi будинку. У такому випадку провiд СІП потрiбно завести в щит облiку та пiдключити на апарат захисту, а вiд ЩУ до ГРЩ бажано виконати електромонтаж введення кабелем з мiдними жилами типу ВВГнг. Прохiд кабелю через дерев'янi стiни повинен здiйснюватися таким же чином, як i проводом СИП.
-одна З переваг бiдностi: лiкар вилiкує вас швидше. (Френк Хаббард)
12-12-2018, 16:34
466 просмотров
[/group]