» » Етапи монтування газорозподiльної мережi у вашому будинку »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Етапи монтування газорозподiльної мережi у вашому будинку »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Етапи монтування газорозподiльної мережi у вашому будинку »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн У данiй статтi ми вам розповiмо, чи можна своїми зусиллями змонтувати газорозподiльну мережу. Вiдзначимо, що газорозподiльна мережа, вiдноситься до небезпечних мережам, також як i електрична. Щоб займатися роботою з газом необхiдно наявнiсть лiцензiї Горгостехнадзора, дана лiцензiя видається органiзацiям, якi займаються монтажними роботами, i персонал якої пройшов спецiальне навчання i пiдготовку i має досвiд робiт з даними пристроями.
З цього випливає, що своїми силами краще не вплутуватися в ту область, де повиннi працювати професiонали. Пiдвести газову трубу в свiй замiський будинок ви можете з дозволу фахiвцiв, що мають лiцензiю, i природно це справа носить виключно офiцтальний характер. Спочатку перед пiдключенням до магiстралi вашого будинку, в службi, яка займається газом, повиннi бути отриманi всi дозволи, пiсля чого органiзацiя розробляє проект. Саме на цьому етапi ви можете взяти участь, де ви можете вибрати необхiдну схему для пiдключення будинку. Пiсля чого, органiзацiя реалiзує проект з використанням тiєї технологiї, яка також могла бути з вами узгоджена.
Коли роботи по монтажу завершилися, то об'етов приймає спецiальна комiсiя, до якої включають пiдрядник, замовник, представник газової служби та Горгостехнадзора.
Щоб знизити тиск газу на вводi в будинок, також можуть бути застосованi спецiальнi шафовi регулятори. Ох робота ґрунтується на тому, що за рахунок лiквiдацiї мережi газопроводу з низьким тиском i прокладок, якi йдуть паралельно, зменшити довжину пiдземного трубопроводу, що в свою чергу економить вашi кошти.
У будинок газ вводиться через спецiальний шафової пункт (ШП) вiд газорозподiльної мережi з середнiм тиском. Саме при цьому випадку строiтельстсво головного розподiльного пункту, який знаходиться на вводi в селище газу не потрiбно. Така схема економить вашi кошти на 40%, в порiвняннi з мережею низького тиску. //www.proektstroy.ru
-завдання - Зробити людину щасливою - не входила в план створення свiту. (Зигмунд Фрейд)
18-10-2018, 07:46
153 просмотров
[/group]