Пiдлогове покриття з пробки

Пiдлогове покриття з пробки Такий прекрасний матерiал як пробка прийшов до нас з Португалiї. Вона виготовляється з кори коркового дуба. Кожнi дев'ять рокiв з кожного дерева знiмається кора, цей процес вiдбувається вручну. Пробка - вiдмiнний матерiал для оформлення вашого будинку. Вiдмiтна особливiсть будь-якого коркового покриття - це її особлива стiльникова структура, що складається з нескiнченної кiлькостi повiтряних осередкiв.

Завдяки чому даний натуральний матерiал володiє багатьма корисними якостями:

1. Вiдмiнне поглинання звуку.
2. Коркове покриття не має здатнiсть накопичувати статичну електрику.
3. Поверхня пробки завжди приємна i тепла на дотик.
4. Нездатнiсть вбирати стороннi запахи.
5. Пробка не пiдтримує горiння.
6. Матерiал пружний i легко вiдновлюється пiсля деформацiї.
7. Пробка це повнiстю екологiчний природний матерiал.
8. За пробкою легко доглядати.
9. Будь настiнне або пiдлогове покриття з пробки не боїться мiкроорганiзмiв, жукiв i гризунiв.

Є у неї i недолiки, це низька мiцнiсть, пошкодити пробку дуже легко, але i вiдновити її не складає особливих проблем. Тому при виробництвi, додатково, пробку покривають зносостiйким лаком або воском. Оскiльки попит на пробку постiйно зростає, виникає дефiцит i брак сировини, що поставляється.

Покриття з даного матерiалу, володiючи широкою гамою вiдтiнкiв i унiкальною, нiколи не повторюється текстурою, пiдiйде пiд будь-який iнтер'єр. Особливо вона популярна як вiдмiнне пiдлогове покриття з пробки.

Найбiльш популярним видом пiдлогового покриття з пробки вважається паркет. Товщина пробкових листiв складає вiд 4 до 11мм, розмiри листiв для паркету бувають рiзнi: (300 на 900мм, 300 на 600мм, 612 на 440мм, 290на 290, 280на 280). Паркет з пробки покривається спецiальним захисним лаком або воском, який оберiгає поверхню вiд механiчних пошкоджень, вологи та бруду.

Буває двошаровий паркет, що складається з верхнього коркового шпону покритого воском або лаком, i нижнього виконаного з пресованої пробки, такий паркет в основному йде як клейовий.

Чотиришаровий паркет, де верхнiй шар, це натуральний корковий шпон покритий лаком або воском, потiм йде пресована пробка, потiм вологостiйка плита ДВП i сама нижня пробкова пiдкладка, цей паркет має замки i називається плаваючий паркет.

Укладання клейового паркету вимагає особливих навичок i багато часу, перед обклеюванням поверхня повинна бути iдеально чистою i рiвною, якщо це цементна стяжка, необхiдно попередньо поверхню заґрунтувати i дати їй висохнути.

При укладаннi плаваючих пiдлог iз пробки, їх з'єднують мiж собою замками. Процес складання проходить просто i швидко. При необхiдностi їх легко розiбрати i знову зiбрати. Обов'язково необхiдно залишати зазор мiж стiною i корковим паркетом близько 1 см, так як пробка схильна до розширення або стиснення при змiнi температур.

У кiнцевому результатi такої корковий пiдлогу буде завжди приємний на дотик, теплий, пружний i з вiдмiнною звукоiзоляцiєю.
26-10-2018, 12:03
170 просмотров
[/group]