» » Встановлюємо теплосчетчик »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Встановлюємо теплосчетчик »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Встановлюємо теплосчетчик »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн 1. Прийняття рiшення про встановлення вузла облiку на загальних зборах власникiв
Перш нiж приступати до органiзацiї в будинку облiку тепла, необхiдно колективне рiшення власникiв, прийняте бiльшiстю голосiв на загальних зборах. Оскiльки майбутнiй вузол облiку1 стане загальнобудинкової власнiстю, оплата обладнання та робiт цiлком або частково (у разi участi у федеральних, обласних або мунiципальних програмах) розподiляється мiж усiма власниками квартир.
Часто труднощi виникають саме на цьому етапi. Інiцiативнiй групi доводиться вести просвiтницьку роботу серед мешканцiв, на пальцях пояснюючи сумнiвається всi вигоди розрахункiв за опалення по факту.
2. Подання заяви на отримання технiчних умов
Технiчнi умови на встановлення лiчильника теплової видає мiсцева енергопостачальна органiзацiя. Тiльки на пiдставi цього документа може бути складений i реалiзований проект вузла облiку. Інакше свiдчення теплолiчильника не дозволене буде використовувати для комерцiйних розрахункiв. Звернутися в енергопостачальну органiзацiю (ЕСС) iз заявою вiд iменi мешканцiв може й комерцiйна органiзацiя, яка буде проектувати, встановлювати i обслуговувати вузол облiку.
3. Вибiр пiдрядника
Розробка проекту та монтаж вузла облiку - серйозне завдання, яке слiд довiряти лише квалiфiкованого фахiвця. Керуючi компанiї, здебiльшого освiченi з колишнiх ДЄЗiв, часто не мають ресурсiв для виконання подiбних робiт. Тому краще звернутися в спецiалiзовану енергосервiсну компанiю. Контакти таких фiрм можна дiзнатися в керуючiй компанiї, теплової мережi, мунiципалiтетi, на мiсцевих форумах, присвячених проблемам ЖКГ.
Добре, якщо обраний пiдрядник готовий надати комплекс послуг - пiдготовку проекту, його погодження, монтаж вузла облiку, а також його гарантiйне та сервiсне обслуговування. В iншому випадку при поломцi або аварiї клiєнт може залишитися один на один зi своїми проблемами.
4. Вибiр обладнання та пiдготовка проекту
Якщо пiдготовка проекту - справа виключно фахiвця, то у виборi самого теплолiчильника мешканцi можуть взяти участь. Питання це важливий, адже, якщо прилад вийде з ладу, за його ремонт або замiну доведеться знову платити грошi. Звичайно, вартiсть якiсного обладнання досить висока. Але якщо врахувати витрати на установку, обслуговування та запчастини протягом усього термiну експлуатацiї, дорогий теплолiчильник може виявитися економiчнiше дешевих аналогiв. Як мовиться, скупий платить двiчi.

5. Узгодження проекту
Без схвалення проекту вузла облiку теплової мережею приступати до монтажу лiчильника теплової не слiд, iнакше його можуть просто не прийняти на комерцiйний облiк. Як правило, узгодженням самостiйно займається енергосервiсна компанiя.

6. Монтаж i введення в експлуатацiю
Монтаж вузла облiку проводиться в будь-який час року при температурi не нижче -10 градусiв. Оскiльки установка займає, як правило, не бiльше 1 дня, за цей час будинок не встигає охолонути i промерзнути.
Для початку розрахункiв за тепло за фактом змонтоване обладнання повинен оглянути i опечатати iнспектор з теплової мережi. При цьому складається акт допуску вузла облiку, який повиннi пiдписати iнспектор та представник ТСЖ. Останнiй штрих - внесення змiн до договору поставки тепла мiж тепломережею i ТСЖ, що закрiплюють принцип розрахункiв за фактом, а не за нормативами.

Якщо узгодження проходить без особливих ексцесiв, то вiд першого звернення в ЕСС на отримання ТУ до пiдписання акта приймання i початку комерцiйного облiку в середньому проходить близько мiсяця. Якщо ж виникають якi-небудь розбiжностi з тепломережею, вирiшити якi самотужки не вдається, слiд звернутися з письмовою заявою до Ростехнагляд.
-полiтичне Вплив жiнок у країнi вдень дуже низький. (Михайло Жванецький)
24-08-2017, 10:42
140 просмотров
[/group]