» » Аспекти водостiчної системи »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Аспекти водостiчної системи »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Яким би гарним i мiцним нi була будiвля, воно потребує захисту. У тому числi в захистi вiд дощу, талого снiгу, вiд води. Вода буде в будь-якому випадку стiкати, та ж якщо нiякого водостоку немає. Але грамотний будiвельник i власник нi за що не залишить свiй будинок без такої важливої ??речi, як водостiчна система. Адже з її допомогою не тiльки йде вода з даху, а й захищаються стiни i фундамент, так як вода вiдводиться в сторону.
Якiсна, продумана, мiцна i зручна система водостоку - таке iнженерне рiшення надовго продовжить життя будь-якого будинку, вiдсуне необхiднiсть його ремонту. Сучаснi технологiї пропонують цiкавi, естетично витриманi, технологiчнi матерiали, якi дають достатньо можливостей будiвельникам, архiтекторам, дизайнерам створити органiчну i технiчно грамотну конструкцiю, яка не тiльки виконує свою основну функцiю щодо вiдведення води, але i прикрашає фасад будинку.
Отже, що представляє iз себе сучасна водостiчна система? Це набiр жолобiв i труб, по яких вода стiкає з даху, збирається i виводиться в каналiзацiю або в спецiальнi канави. Основнi вiдмiнностi полягають в типi матерiалiв, з яких виготовлена ??конструкцiя.
Одним з найпопулярнiших матерiалiв для водостiчної системи можна назвати ПВХ. Цей матерiал дуже зручний у виробi, не пiддається iржi, довговiчний, легкий. Збiрка труб, їх крiплення не становлять працi. Вода не створює шуму, протiкаючи по трубах ПВХ. Конструкцiя без працi пiддається ремонту. Кольорове виконання труб дозволяє вибирати в дуже великiй колористичної гамi. Недолiком такої системи є те, що вона чутлива до механiчних пошкоджень, зокрема таких, що йому може нанести велика кiлькiсть снiгу. А значить використання її в зонах з пiдвищеними снiгопадами недоцiльно.
Сплав алюмiнiю, покритий водостiйким лаком - легкий, добротний, мiцний i гнучкий матерiал. Його антикорозiйнi якостi, довговiчнiсть вiдмiнно доповнюються прийнятною цiною. Мiднi труби мають прекрасний декоративний вигляд, при цьому володiючи всiма позитивними якостями металевих труб. Мiдне виконання надає солiдний престижний вигляд навiть такої деталi будинку як водостiчна система. Недолiком мiдi як матерiалу є досить висока цiна. Набагато дешевше сплав титану та цинку, який також володiє антикорозiйними властивостями, вiдмiнною пластичнiстю i дозволяє робити карнизи, водостоки i снiгозатримувачi химерних оригiнальних форм.
Снiгозатримувачi є дуже важливим елементом. Вони не тiльки захищають снiговi замети на дахах вiд сповзання, але i стримують їх при таненнi, забезпечуючи поступовий слив талих вод в труби. Крiм цього iснують i сучаснi антикриговi системи, якi являють собою прокладений в жолобах кабелi обiгрiву. Снiг i лiд, завдяки обiгрiву не скупчується на даху, а поступово тане i йде в труби.
Захисна сiтка для жолобiв - ще один важливий аксесуар. Вона оберiгає скупчування в жолобах смiття, зокрема, торiшнього листя, яка потiм може забивати труби, якщо вони не мають достатнього дiаметру. Що стосується дiаметру, то в зонах з пiдвищеною кiлькiстю дощiв чи снiгу, то потрiбно вибирати дiаметр труб досить широкий. Цей захiд слугуватиме тому, що водостiчна система буде довше служити без ремонту.
Монтаж водостоку на перший погляд здається справою простим. Вiн здiйснюється подiбно зборцi конструктора i в який входять рiзнi елементи вiд таких як огорожу покрiвлi до пiдвiконних вiдливiв. Проте має деякi нюанси, якi можуть знати тiльки професiонали. Вони i повиннi проводити монтаж i повну установку конструкцiї.
-Я П'ю, щоб iншi люди стали цiкавiше. (Джордж Джин Нейтан)
24-11-2018, 10:20
167 просмотров
[/group]