» » Дизайн-радiатори »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Дизайн-радiатори »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Дизайн-радiатори »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Немає межi польоту дизайнерської думки. В цьому переконуєшся кожен раз, вiдкриваючи глянцевий журнал про будинок i iнтер'єр. Яскравiсть кольорових гам, блискучi архiтектурнi задуми, а також гармонiйне поєднання, здавалося б, зовсiм рiзних деталей вражають уяву. Однак часом все-таки знаходяться предмети, що вибиваються iз загальної iдилiї - наприклад батарея опалення. У росiйському клiматi обiйтися без неї не вдасться, а значить, залишається або змиритися з руйнуванням загальної картини, або ховати батареї за декоративнi панелi на шкоду ефективностi роботи. Або ... застосовувати спецiальнi «дизайн-радiатори».
З кожним роком якiсть життя зростає, i все бiльше росiян намагаються жити красиво. Додається роботи у дизайнерiв, архiтекторiв i художникiв. Число вишукано оздоблених будинкiв i квартир, що радують своїх господарiв своєрiднiстю форм та iдей, стрiмко збiльшується.
Оригiнальнi елементи декору та оздоблення застосовуються все частiше i стають все дешевше i звичнiше. Однак деякi обов'язковi атрибути житлового примiщення рiдко можуть бути вiднесенi до деталей iнтер'єру як таким. У першу чергу це вiдноситься до iнженерного обладнання. Особливо тiєї його частини, яка стосується опалення. І якщо який-небудь кабель цiлком можна приховати, то з трубами i радiаторами ця затiя майже нездiйсненна. Багато рокiв конструкцiя та зовнiшнiй вигляд джерел тепла в будинках росiян залишалися без змiн. Та це й зрозумiло. Насамперед необхiдно було забезпечити ефективнiсть. А про стиль i красу чавунної батареї мало хто замислювався.
Проте захiднi виробники, що працюють в умовах жорсткої конкуренцiї, давно вже змушенi пiклуватися не тiльки про функцiональнiсть товару, а й про його зовнiшнiй вигляд. Унiкальне дизайнерське рiшення - один з чинникiв ринкового успiху будь-якого продукту. На перший погляд, це правило не стосується iнженерного устаткування. Та ж система опалення - ця цiла iнфраструктура, що складається з котлiв, трубопроводiв, насосiв, рiзної регулюючої арматури, радiаторiв i т.д. Бiльшiсть елементiв не потребує будь-якого «прикрашення», оскiльки приховано вiд очей. Бiльшiсть, але не всi. Радiатор завжди перед нами на самому видному мiсцi, вiн може зiпсувати навiть найвишуканiший iнтер'єр. Розумiти це починають не тiльки дизайнери, але й пересiчнi покупцi. За оцiнками маркетологiв, близько 50% покупцiв цiкавляться в першу чергу дизайном радiаторiв, а вже потiм їх тепловими властивостями.
Радiаторну РІЗНОМАНІТНІСТЬ
Так що ж ми маємо на увазi, кажучи «батарея опалення»? Бiльшiсть з нас при вiдповiдi на це питання представлять собi добре знайому чавунну «гармошку». Однак на сьогоднiшнiй день асортимент даної продукцiї iстотно розширився. Технологiї виробництва зазнали значних змiн. Матерiалiв, що застосовуються при виготовленнi батарей опалення, стало набагато бiльше. Загалом, сучаснi радiатори - це надiйнi, безпечнi i економiчнi прилади, що поєднують в собi як технiчнi, так i естетичнi функцiї. А рiзноманiтнiсть конструкцiйних рiшень, геометричних форм i кольорових гам не зможе залишити байдужим навiть найвибагливiшого споживача.
Радiатор в перекладi з латинi означає «випромiнюючий». Це останнiй пункт доставки тепла в нашi будинки i квартири в розгалуженiй системi водяного опалення. Гаряча вода з котельнi по трубах направляється в радiатор, який i пiдтримує в примiщеннi необхiдну температуру. Слiд зазначити, що, крiм радiаторiв, є ще й конвектори. Останнi вiдрiзняються вiд своїх «колег» шляхами проходження нагрiвається. Вiн надходить в конвектор знизу, нагрiвається i пiднiмається вгору.
Почнемо з конвектора. Як правило, вiн являє собою нагрiвальний елемент (сталевi або мiднi трубки зi сталевим або алюмiнiєвим ребрами), укладений в кожух. Такi прилади добре тримають тиск, корозiєстiйких. До того ж для опалення примiщень з великою часткою засклених поверхонь або холодних стiн пiдiйдуть плiнтуснi (висотою близько 100 мм) i в серединi конвектори.
Радiатори можна класифiкувати за кiлькома напрямками. По-перше, за матерiалом виготовлення. Вони можуть бути чавунними, алюмiнiєвими, бiметалiчними i сталевими. По-друге, по конструкционному виконанню. Радiатори бувають секцiйними, панельними i трубчастими. Залежно вiд матерiалу, вибраного виробником, виготовляється прилад певної конструкцiї.
Чавун - добре вiдомий росiйському споживачевi сплав залiза з вуглецем, радiатори з нього виробляють вже бiльше ста рокiв. Та й зараз, за ??оцiнками аналiтикiв, бiльшу частину вiтчизняного ринку опалювальних приладiв (близько 50%) займають саме вони. Чавуннi конструкцiї складаються з набору з'єднаних на нiпелi литих вертикальних секцiй, тому i носять найменування «секцiйнi».
Чому чавуннi радiатори так популярнi в Росiї? Насамперед, вони мають високу стiйкiсть до корозiї i пристосованi до поганої якостi теплоносiя (який в наших системах опалення зустрiчається повсюдно). У цьому планi вони дуже надiйнi i до того ж недорогi. Однак такi радiатори досить iнерцiйнi в перенесеннi тепла, що створює труднощi в їх регулюваннi.

C точки зору енергоефективностi, це мiнус. Ще одним недолiком чавунних радiаторiв є велика маса таких приладiв, що iстотно ускладнює монтаж.
Секцiйними можуть бути також алюмiнiєвi, сталевi i бiметалiчнi радiатори. Першi, в силу пiдвищеної мiцностi, низькою теплової iнерцiйностi (легкостi регулювання), малої ваги, мають непоганi перспективи. Так, за словами аналiтикiв, щорiчно попит на алюмiнiєвi радiатори в Росiї зростає на 5-10%.
Ідея бiметалевих батарей опалення заснована на використаннi властивостей сталi та алюмiнiю - двох («бi») металiв.
Для сталевих радiаторiв набагато частiше вибирають трубну, секцiйну або панельну конструкцiю. Остання являє собою листи iз сталi, профiльованi таким чином, що утворюються канали, по яких тече теплоносiй. Такi радiатори добре вiддають тепло. А найкраще вони пiдходять для малоповерхiвок i котеджiв, що обiгрiваються в автономному режимi у зв'язку з невеликим тиском в їх системi опалення.
Трубчастi радiатори можуть бути секцiйними (складаються з окремих секцiй, зварених мiж собою, наприклад, як у моделi Zehnder Charleston) або ж являти собою цiльну конструкцiю, що складається з колекторiв з привареними до них трубами. Трубна конструкцiя, як можна зрозумiти з назви, складається з горизонтально або вертикально розташованих колон (трубок). До речi, такi радiатори дуже популярнi в Європi завдяки широкому модельному ряду, можливостi легкого i швидкого регулювання температури, а також зниженою травмоопасностi (цьому сприяє обтiчнiсть форм).
У загальнiй класифiкацiї опалювальних приладiв нерiдко можна зустрiти прописану окремим рядком категорiю дизайн-радiаторiв.

КРАСИВОЕ ТЕПЛО
Дизайн-радiатори - це не просто опалювальнi елементи. Крiм своєї основної функцiї, такий прилад повинен видiлятися естетичної оригiнальнiстю, витонченiстю лiнiй i форм. Іншими словами, бути повноправним елементом iнтер'єру холу, вiтальнi, передпокої, кухнi, ванної кiмнати або iншого примiщення. Тi ж чавуннi батареї завдяки сучасним лакофарбових матерiалiв i невеликих змiн форми, ще бiльше пiдкреслює їхню величну масивнiсть, змiнилися й стали по праву брати участь у художньому оформленнi будинку. Наочним прикладом чавунних дизайн-радiаторiв можуть виступати ретро-моделi компанiї Floreal (Францiя), Dokum (Туреччина), Bruxelles (Англiя), Gothica (Англiя), Lille (Англiя), Lyons (Англiя), Marseilles (Англiя), Parisienne (Англiя ), Roca (Іспанiя, Rococo (Англiя), виконанi iз застосуванням художнього лиття. Правда, поки вони все ж бiльше пiдходять для класичного варiанту пiдвiконного виконання. Крiм того, любителям «ретро» доведеться переплатити не тiльки за дизайн (цiна таких радiаторiв висока) , а й за монтаж. Як вже говорилося, в силу високої маси чавунних приладiв утруднена їх установка. І в умовах росiйської дiйсностi монтажники часто вимагають додаткової плати «за нелегку працю».

При застосуваннi трубчастих i панельних радiаторiв дизайнерськi можливостi помiтно зростають. Наприклад, вироби можуть бути виконанi у виглядi високих колон - вони вражаюче виглядають в iнтер'єрi просторих залiв або у бiльш звичнiй горизонтальнiй манерi для невеликих затишних кiмнат. Залежно вiд смаку споживача, їх можна зробити маленькими або великими, довгими або короткими. Немає межi i у виборi фарб. Покриття прозорим лаком дозволяє зберегти природний металевий блиск радiатора.
Конструкцiя трубчастих батарей вiдносно дизайн-ефектностi перевершує iншi типи. Справа в тому, що такi радiатори легко вписуються в еркери, нiшi i т.п. завдяки кутовому, радiсно або трапецеидальному виконанню.
Для прихожих вже iснують моделi з дзеркалом, оснащенi свiтильником, полицями, вiшалками для одягу i парасольок. Також зручнi радiатори-лавки, на якi можна при нагодi присiсти або поставити що-небудь. Крiм того, радiатор може бути виконаний у виглядi сходових балясин - точених стовпчикiв поручнiв.
Час iде, все бiльш досконалi вироби змiнюють те, що ще вчора здавалося вершиною прогресу. І часто сучасний зовнiшнiй вигляд стає найбiльш яскравим свiдченням вiдповiдностi продукту останнiм технологiчним тенденцiям. Крiм того, вiдповiднiсть модним тенденцiям - це серйозний аргумент для споживача. Саме тому питання дизайнерського оформлення постає сьогоднi перед багатьма виробниками, незалежно вiд того, в якому секторi ринку вони працюють. Ось i опалювальнi прилади, зокрема, радiатори, стають гiдним елементом домашнього iнтер'єру.
-У Молодих самогубство - благання про допомогу, у людей похилого вiку - тiльки благання про смерть. (Антонiй Кемпiньскiй)
23-09-2017, 02:31
423 просмотров
[/group]