» » Ремонт пiдлог. Цементна стяжка пiдлоги!

Ремонт пiдлог. Цементна стяжка пiдлоги!

Ремонт пiдлог. Цементна стяжка пiдлоги! Технологiя виконання цементної стяжки пiдлоги пiд час ремонту квартири своїми руками.
Виконання цементної стяжки пiдлоги перед укладанням основного пiдлогового покриття необхiдно з кiлькох причин. По-перше, це остаточне вирiвнювання основи пiдлоги, так як багато сучаснi матерiали (ламiнат, паркетна дошка) не виносять вертикальних перепадiв рiвня бiльше 2 мм. По-друге, це надання основi необхiдної жорсткостi. По-третє, забезпечення нормальної теплоiзоляцiї майбутньої пiдлоги. У деяких випадках в товстих цементних стяжках влаштовують трубопроводи або системи подачi води.

За типом цементнi стяжки для пiдлоги пiдроздiляються на суцiльнi i збiрнi, а суцiльнi, у свою чергу, на одно- або багатошаровi. Одношаровi стяжки укладаються за один раз, багатошаровi - в декiлька шарiв, так як для досягнення необхiдної товщини одного шару цементного розчину недостатньо, а при збiльшеннi товщини першого шару порушується технологiя процесу.

Хмарно стяжка укладається прiоритетно з цементно-пiщаних розчинiв, рiдше - з гiпсових або ангiдридових. Якщо заливаються промисловi пiдлоги, можливе застосування магнезiальних або ксилолiтових стяжок.

Збiрнi стяжки складаються з вже готових елементiв, якi з'єднуються мiж собою рiзними способами крiплень. Сучаснi будiвельнi матерiали дозволили освоїти ще один вид стяжок - наливнi пiдлоги, якi отримують все бiльш широке поширення.

Класична стяжка пiдлоги, яку можна влаштувати своїми руками, має товщину шару вiд 5 до 30 мм. Робота з її пристрої не настiльки складна технiчно, скiльки забирає багато сил i часу. Найголовнiше в цьому процесi - правильно виставити маяки за будiвельним рiвнем, щоб згодом не довелося виправляти готову поверхню накладанням ще одного шару, що часом в деяких мiсцях просто неприпустимо.

Ремонт пiдлог. Цементна стяжка пiдлоги! Щоб встановити маяки, можна використовувати гiдравлiчнi рiвнi або сучаснi лазери. По всiй квартирi слiд перевiрити перепади рiвня, якi повиннi складати не бiльше 10-20 мм, якщо ви збираєтеся заливати стяжку в однiй площинi для всiєї квартири. Але iнодi, особливо в будiвлях другої половини 20 столiття, перепад рiвня пiдлоги по всiй квартирi може досягати 50 i бiльше мм. У цьому випадку краще влаштувати мiжкiмнатнi пороги, а стяжку вирiвнювати по кiмнатах.

Обов'язково пiдготуйте поверхню, на яку будете заливати стяжку. Поверхня повинна бути рiвна, без напливiв, що перевищують розрахунковий рiвень поверхнi стяжки. В iдеалi пiдлогу потрiбно знежирити лужним розчином, а потiм дати висохнути. Особливу увагу придiлiть кутках, зазвичай рiвень поверхнi в кутах старих будiвель помiтно вище середнього рiвня всiй поверхнi.

Маяки можна придбати спецiальнi, а можна виконати з направляючого профiлю, практично кожного. Процес виставлення маякiв за рiвнем часом займає набагато бiльше часу, нiж заповнення простору готовим цементним розчином. Технологiю виставлення маякiв за рiвнем краще вивчити окремо, витративши на це зайвi пiвдня, це допоможе потiм заощадити час i не "напортачить" в роботi. Маяки до пiдлоги крiпити найкраще гiпсом або тим же розчином, яким i будете виробляти заливання. Не ставте маяки так, щоб товщина шару розчину була менше 5 мм, в цьому випадку стяжка буде руйнуватися пiд впливом механiчних навантажень.

Спробуйте правильно розрахувати витрати цементно-пiщаного розчину, щоб потiм не утилiзувати надлишки, бiгаючи по поверхах з вiдрами.

найкраще робити у великiй ємностi з використанням побутового мiксера. Цей iнструмент являє собою звичайну дрель, в яку вставлений спецiальний подовжений шток. Мiксер продається у всiх господарських магазинах, коштує вiн недорого, але здатний полегшити роботу i зменшити час на приготування розчину в рази. Перед наливанням на пiдлогу розчину обов'язково змочiть поверхню, але не дуже рясно. Це забезпечить краще схоплювання бетонної (цементної) стяжки з основою.
Розчин накладається з невеликим запасом так, щоб верхня точка налитого розчину була на два-три мiлiметри вище верхньої точки маякiв. Потiм розчин акуратно розрiвнюється правилом, веденим безпосередньо по маяках. Застосовувати будiвельнi шпателi, нехай навiть дуже широкi, не рекомендується. Правильна консистенцiя розчину забезпечить його рiвнiсть при розгладженнi, а шпателем ви тiльки поламаєте загальну картину, зiпсувавши рiвень. Тим, хто мав справу з цементними розчинами, можна порадити "прожелезнiть" вирiвняну поверхню.

Пiсля остаточного розрiвнювання цементного розчину вам залишається тiльки чекати затвердiння стяжки. На цей перiод часу виключiть доступ до кiмнати мешканцiв, щiльно закрийте вiкно i дверi в примiщення. Протяги тiльки зашкодять, а не допоможуть стягуваннi швидше висохнути, викликавши на поверхнi мiкроскопiчнi трiщини.
26-11-2017, 17:11
146 просмотров
[/group]