» » Рiзновиди лазерних рiвнiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Рiзновиди лазерних рiвнiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Лазерний рiвень є традицiйним будiвельним iнструментом з лазерним маркером. Вбудований лазерний маркер дозволяє «продовжити» за допомогою лазерного променя профiль рiвня в просторi.

Рiзновиди лазерних рiвнiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


Щоб перенести профiль поверхнi об'єкту на протилежну стiну, треба притулити рiвень до проецируемой поверхнi, i лазерна указка випромiнювача, вбудована в рiвень, покаже вiдмiтку на протилежнiй стiнi. Далi необхiдно вiдкласти вiд цiєї позначки вiдрiзок, рiвний вiдстанi мiж пiдставою рiвня i лазерним випромiнювачем.

Лазерний рiвень дозволяє замiряти перевищення точок, точно провести нiвелювання i розмiтити ухил. В деякi моделi рiвнiв Stabila вбудований додатковий вертикальний лазер, i з його допомогою можна клеїти шпалери i вести вертикальну розмiтку. Електронно-цифровий модуль, вбудований в лазернi рiвнi Stabila i Geo-Fennel, дозволяє проектувати лазером точку iз заданим кутом на вiдстанi. В лазернi рiвнi Robotoolz вбудована трипроменева призма, що дозволяє контролювати прямий кут в трьох площинах. Ще один рiзновид лазерних рiвнiв, самовирiвнюючi лазернi рiвнi класифiкуються залежно вiд призначення на лазери i будування площин.

Мультiпрiзменний лазери або по-iншому побудовники лазерних площин - це прилади, що служать для розмiтки, виробленої всерединi невеликого примiщення. Ротацiйнi лазери можуть дати тiльки горизонтальну або вертикальну лазерну площину. На вiдмiну вiд них, побудовники лазерних площин можуть одночасно дати три i бiльше лазерних площинi або точки. Будiвники лазерних площин статичнi i проектують статичнi лiнiї i крапки. Завдяки наявностi декiлькох призм, вони називаються мультiпрiзменний нiвелiрами.

Лазернi нiвелiри призначенi для встановлення перевищень мiж площинами i точками, а також служать для виносу проектних вiдмiток в натуру. При роботi, лазерний нiвелiр утворює видиму горизонталь, похилу або вертикальну площину за допомогою лазерного променя, який обертається зi швидкiстю 600 об / хв. Площина може встановлюватися в горизонтальне положення за допомогою рiдинних та електронних рiвнiв, а також за допомогою автоматичної системи самонiвелiрування. Щоб зафiксувати отриманий площину використовуються стандартнi нiвелiрнi рейки або рейки з приймачем випромiнювання. При використаннi останнього варiанту пiдвищується точнiсть, що проводяться лазерним нiвелiром, робiт. Як правило, лазери використовуються в будiвництвi, при проведеннi робiт всерединi i поза примiщеннями. Особливий рiзновид лазерних нiвелiрiв - це вирiвнювати вручну нiвелiри. Для використання таких iнструментiв необхiднi професiйнi навички. Вирiвнювання нiвелiра здiйснюється за допомогою регулювальних колiс. Вирiвнювання нiвелiра контролюється по вбудованим в компенсатор бульбашковим рiвнями. За допомогою таких нiвелiрiв горизонтальну i вертикальну розмiтку можна робити пiд будь-яким кутом при великої дальностi роботи. //www.v-vanne.ru
-Якщо Жiнка стане товаришем, цiлком можливо, що їй по-товариському дадуть колiном пiд зад. (Гiлберт Честертон)
12-11-2018, 07:11
437 просмотров
[/group]